img-20130828131534-195

Байкал ЕМ-1 в птицевъдството

Промишленото производство на меса и яйца изисква оптимални условия на отглеждане и хранене, своевременни ефективни лечебни и профилактични мероприятия. За прираста на живата маса на птиците, опазването на животните, увеличаването на снасянето на яйцата и повишаване качеството на яйцата, най-добре е да се използва препарата „Байкал ЕМ-1”, който е препоръчано да се дава постоянно или периодически в течение на целия период на растеж на птиците.
„Байкал ЕМ-1“ – безопасен пробиотик, нямащ остра, подостра и хроническа токсичност на пирогенно, тератогенно и мутагенно действие, визуално не променя състоянието на вътрешните органи, оказва позитивно влияние на хематологичните и биохимичните показатели на кръвта и някои функции на черния дроб. В научно-производствените опити над селскостопански животни и птици, не е установено негативно действие на препарата. Напротив, „Байкал ЕМ-1“ повишава имунитета, стимулира метаболизма, подобрява снабдяването на тъканите с кислород, нормализира функциите на черния дроб, не предизвиква отклонения в генеративната функция на животните и птиците.

Микробиологичния препарат „Байкал ЕМ-1“ способства балансирането на микрофлората на храносмилателния тракт на птиците, а това, на свой ред, влияе положително на понижаването на боледуването от ентероколит, дисбиоза, диария и др.

Промяната на състава на микрфлората в стомашно-чревния тракт на птиците става в течение на месец.
„Байкал ЕМ-1“ понижава смъртността на птиците и възпрепятства появата на агресивноото кълване, недостиг на витамини, спомага за увеличаването на количеството на усвояемия азот. С негова помощ се повишава снасянето, в т.ч. и по време на зимния период – увеличава се количеството яйца, освен това, черупката им става по-твърда. Освен, че подобрява здравето на птиците, се повишава и масата на птиците и яйцата, тъй като те съдържат повече хранителни вещества.
Още в първите дни след излюпването на пиленцата, към храната им трябва да се добавя „Байкал ЕМ-1“. Най-ефективно е използването на ЕМ-препарата при храненето на птиците. Ферментиралата с ЕМ-препарат храна увеличава с 28% съдържанието на аминокиселини, с което повишава качеството им. Такава храна най-лесно се смила от птиците, следователно има по-бърз растеж на жива маса. Изпражненията на птиците, получаващи ЕМ-препарат веднага започват да ферментират.

Използването на „Байкал ЕМ-1“ в птицевъдството:

Известни са няколко метода на използване на ЕМ-технология в птицевъдството:
Добавяне към питейната вода;
Добавяне към храната или Ферментиране на храна;
Обработка на помещенията;
Обработка на подовите настилки на птиците;
Добавяне към мръсния канал за птичи отпадъци;
Обработка на отпадъчните води.

Указаните методи не само, че не се взаимоизключват, а приложени заедно, дават най-високи резултати. Ако искате да видите кокошарника си преобразен – препоръчваме използването на ЕМ-технологията комплексно, а не избирателно.
«Добавяне в питейната вода:
За възрастните птици и за пиленцата от месни породи се приготвя разтвор „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1:1000, който се прилага постоянно вместо вода. В случай на непосредствено използване на препарата с вода, дозата му не трябва да превишава 0,4мл на кг жива маса на птицата.
След 7-10 дни, когато пиленцата започват да се хранят с концентрирана храна, се приготвя влажна каша с разтвор „Байкал ЕМ-1“ , но вече в съотношение 1:500. Тази концентрация се запазва до края на отглеждането.
Да не се използват ферментирали храни, които имат неприятна, специфична миризма или са поразени от плесен;

О НОРМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЕМ 1» И ФЕРМЕНТИРАЛА ХРАНА ЗА НЯКОИ ВИДОВЕ ПТИЦИ

Вид птици Възраст Дневен разход на 10 глави
Байкад ЕМ-1, мл Ферментирала храна
Грам % към цялата количество храна
Кокошки-носачки Пилета 1-10 дни 0,18 0 0
11-20 дни 0,36 0 0
21-30 дни 0,65 0 0
31-50 дни 0,8-1,0 3 4
51-60 дни 1,2 5 5
61-70 дни 1,4 7 6-8
Кокошки – носачки 2,5-3,5 10 10
Патки Патета 0-1 мес. 0,3-0,4 0 0
1 -2 мес. 0,4-0,5 1-2 2
2 -3 мес. 0,5-0,6 2-3 3-5
3 -5 мес. 0,6-0,7 5-10 10
Гъски Гъсета 0-1 мес. 0,3-0,4 0 0
1 -2 мес. 0,4-0,6 2-3 3
2 -3 мес. 0,6-0,8 4-5 5
3 -5 мес. 0,6-0,8 5-10 10

„Байкал ЕМ-1“ е незаменим в създаването на екологичен баланс в помещенията, където се отглеждат птиците. За това се използват следните методи:
1) Санитарна обработка на помещенията
ТОПЛА вода – 27-30 градуса, без хлор (ако има само хлорна вода, трябва да се остави в резервоар без капак за 12+ часа до пълното изчезване на хлора).
Готовият разтвор да не се запазва – да се използва веднага след подготвянето.
Да се използва в присъствието на птиците.

Работният разтвор да се излее във фина пръскачка и да се напръскат стените, огражденията и подът, без допускане на необработени повърхности. Препоръчва се да се опръскват самите птици, хранилки и поилки. По време на обработката е желателно да се отворят всички прозорци – да могат мухите да излязат.
Обработката по този метод спомага прекратяването на действията на патогенните бактерии, в резултат на което се отстраняват миризмите, без които мухите губят интерес; протича биологично обезпаразитяване на помещението, което влияе благоприятно и на здравето на самата птица, и на качеството на работните условия на работниците.
Среден разход на работния разтвор: Съотношение 1/7 и разходна норма – 1 литър работен разтвор на 3 кв. метра повърност.
(за 100 кв.м трябват 34 литра работен разтвор = 4,25 литра препарат и 29,75 литра вода. Може да се закръглят на 4,5+30)
Съществуват два режима на обработка – терапевтичен (лечебен) и профилактичен.
Терапевтичния режим се прилага за първите две-три обработки. Цел – да се прекъсне връзката между вредните и полезните микроорганизми в птичарника. Провежда се един път на седмица. Разултатите се виждат много бързо.
Профилактичен режим – когато екологическият баланс в птичарника е устойчив и се нуждае само от поддръжка. Съотношение и разходна норма – същите, но пръскането се провежда веднъж на две седмици.
2) Обработка на оборудването
Всички видове планирана санитарна обработка на оборудването се препоръчват да се провеждат без използването на химически препарати, които успещно се заменят с „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1/4. След обработката на поилките, хранилките и други, не се препоръчва да се измиват с вода.
3) Ароматизиране на въздуха
Екологичният баланс в помещенията, където се отглеждат птиците, се влияе добре от редовното пръскане на препарата във въздуха.

Обработка на позови настилки

Препоръчва се сламените настилки да се пръскат веднъж в седмицата с финна пръскачка с разтвор „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1/100. Разходна норма – 1 литър на 4 кв.м повърхност.
Това позволява да се предотврати образуването на вредни газове, стартира и поддържа процеса на ферментация на фекалиите, спомага балансирането на екологичния баланс в средата за отглеждане на птиците. Стопанствата, прилагащи обработването на настилките по ЕМ-технологията, констатират отсъствието на необходимост да се сменят настилките често – те остават здрави и годни за живеене в пъти по-дълго.

Грееща настилка

Настилките от слама и стърготини не изискват смяна много дълго време, ако се използва ЕМ-технологията „топла настилка“. Правилното огранизиране на използването на Ефективни Микроорганизми, стартирайки процеса на ферментация на птичия отпадък, позволява не само да се предотврати образуването на вредни газове и преобразуването на органиката в суровини за бързо приготвяне на ЕМ-компост, но и повишава температурата в птичарника и заедно с това подпомага по естествен начин да се затопли помещението в студените месеци на годината.
Ето съвети на един от птичарите, който отдавна успешно използва ЕМ-технологията при отглеждането на птици:
Подове не са нужни, даже е по-добре да са бетонни. Просто е добре да се разкопае земята, каквато и да е тя. (Ако е бетонна настилка, най-добре да се засипе със земя (това ще помогне да се избегне натрупване на влага в долното ниво). След това на земята се полага обикновена свежа трева, коприва, шума, дървени съчки с листа… След това се засипва с 20-30 см дървени стърготини и слама. След това, се прави разтвор Байкал ЕМ-1 според инструкциите и подът се залива до влажност. След това още един слой от 15-20 см слама със стърготини и пак се залива, но вече по-умерено. Заключителният слой съставя 15-20 см сухи стърготини и суха нарязана слама. Получава се дебел слой постелка, която започва да се разнася („поти“) полека по земята. Към есента постелката вече активно се „поти“ с отделяне на топлина. Цяла зима протича активен процес – ако се копне по-дълбоко, слоят земя е много топъл. За птици може да се изсипва пепел от печката направо върху настилката. Когато навън е много студено, птиците си изкопават ями в настилките до по-топлия слой.
Птичарник с такава настилка не се нужда от отопление, практически няма миризма на фекалии.
Такава подложка се сменя веднъж на две-три години, при това не напълно, а само долния слой, който вече практически се е превърнал в хумус и е годен за наторяване на участъка. И червеите много го обичат. Температура на настилката е 64-65 градуса на дълбочина 40-45см, а на повърхността – 20-24 градуса.

Ако някой участък на настилката е престанал да топли, лесно се активира пак. Отначало, за да се нагрее настилката някое място се залива с 10л вряла вода. След няколко минути на същото място се изливат 10л топла, заредена с Байкал вода. И отгоре – чувал суха нарязана слама наравно със стърготини. Купчината да не се разхвърля, а да се остави – на следващия ден всичко ще бъде разпределено и смесено от самите птици. След два дни в тази част на постелката температурата се увеличава с два градуса. В продължение на една седмица – с 16.
Добавяне в мръсните каналите за отпадъци и обработване на отпадъчнте води.
Изчисляването на разходните норми на използване на ЕМ-технологиите за преработка на каналите за отпадъци и отпадъчните води зависи от множество фактори, различни за всеки конкретен случай. Специалистите от Екобаланс ООД са готови безвъзмездно да разработят за Вашето стопанство препоръчителна схема и да Ви помогнат в правилното ѝ внедряване.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!