orehi«Байкал ЕМ1» и орехови дървета.

Най-добрият способ за прилагане на ЕМ-технологиите при отглеждането на орехови дървета е комплексният способ (може да се приложат едно или няколко от описаните действия – резултатът ще бъде осезаем. Но най-осезаем резултат ще има при прилагането на комплексния метод).

Комплекният метод включва:

  • Обработване на почвата
  • Накисване на разсада
  • Подготвяне и зареждане на ЕМ-компоста, поливане и пръскане на засадените растения.

1. Предварителна обработка на почвата (без дърветата)

Обилно се полива влажната (най-добре след дъжд) почва (t да е по-висока от 10 градуса) с разтвор 1х100 и се размесва горният слой 5-10см. Разходът е 2-3 литра на 1 кв.м (2-3 тона разтвор на декар = 20-30 литра от препарата на декар)
*Ако времето е горещо и сухо, тази стъпка се прави след дневната горещина и почвата предварително се полива с вода.
**Ако почвата не е богата (пясъчна, глинеста) най-добре отначало да се проведе зелено торене (с бързо растящи растения), за да може след това да се дискува, смесвайки ги с горния слой на почвата и така да се използва органичността им за подхранване на бактериите.
***Засаждането на фиданки може да се проведе не по-рано от 7-10 дни след това.
****Ако на участъка вече има редове дървета, тази обработка може да се проведе само в междуредията. Разходът, съответно, ще бъде в пъти по-малък.

2. Предварително накисване на разсада

се прави в ЕМ-разтвор 1:2000 (5 мл от ЕМ-препарата на кофа нехлорирана вода) от 30 минути до 1 час. Дадената процедура подпомага бързото вкореняване на растенията, подобрява преживяемостта на посадъчния материал (до 97-99%), а също подпомага развиването на по-мощна коренова система..
*При разреждането на препарата във вода може да се добави чаена лъжица сладко или сироп – това ще събуди бактериите. В този случай най-добре разтворът да се остави да престои 5-6 часа преди накисването. Ефектът ще бъде по-осезаем.
**Фиданките трябва да се накисва непосредствено преди засаждане.
***След засаждането, първоначално се препоръчва растенията да се пръскат и поливат с ЕМ-разтвор всяка седмица.

3. След това:

два вида прилагане на микробиологичния препарат по Ваш избор:
А) най-добрият способ да се избегнат разходи за химия и да се получат здрави дървета е химикалите да бъдат заместени с ЕМ-компост, съдържащ в себе си колония полезни микроорганизми. В този случай растенията не само ще получават необходимите микроелементи, съдържащи се в отпадъците от растенията, но също така ще получат защита от всички патогенни бактерии.
Заложете в технологичната карта на агронома приготвянето на компост на основа на БАЙКАЛ ЕМ1 (ръководство за ЕМ-компоста се прилага отделно). Отказването от химикалите ще Ви даде голяма икономия на средства и ще подобри Вашата земя и Вашите дървета.
Разход за компост (минимален):
На половин или един метър от всеки разсад (по периметъра на короната) се правят 3-4 дупки, в които се внасят 1-2 лопати от компоста и се пресипва неголямо количество пръст. Отгоре се полива с вода, за да могат соковете заедно с бактериите да се разпространят наоколо.
Разход за компост (най-ефективен):
Компостът се полага на слоеве по 3-5 см по целия участък, по възможност се смесва с горния слой на почвата – всяко следващо поливане или дъжд ще отнасят бактериите в дълбочина към корените. Слоят компост няма да разреши на патогенните микроби да се размножават в земята.
*Ако няма време за приготвяне и полагане на компоста или обемът на процедурите се превръща в проблем, заради размера си, може просто дърветата да се поливат с разтвор 1х1000. Дозата за поливане е същата като за обикновена вода.
Най-добрият метод за внасяне на разтвора в кореновата система без риск от унищожаване на част от микроорганизмите е: с дървен прът, далеч от ствола, се пробиват дупки в земята и в тях се полива. Този способ може да се съчетае с обикновеното поливане.
Б) ако не сте решили да се откажете от използването на химия, може да ги съвместите. Разходът на химикали може да се намали двойно, което ще даде съществена икономия и използването на ЕМ-технологията паралелно с това.
Ефективността на препарата ще намалее, но все пак ще даде осезаем резултат.
*При този способ запазете накисването на разсада, поливането и пръскането.
**Важно! – между използването на химикалите и ЕМ-разтвора трябва да има пауза от 7-10 дни, иначе Ефективните Микроорганизми ще загинат. Това важи за пръскането и поливането.

4. Задължително пръскане на ствола и короната

Стволът трябва да се пръска обилно – това ще защити кората от вредители и микробиологични заболявания (даже старо дърво, при редовно пръскане на кората, за две години ще получи кора като на младо дръвче).

Пръскане:
(минимално количество пръскане) –
А) преди цъфтене,
Б) след цъфтене,
В) след падане на листата

(Оптимално количество пръскане – на всеки две седмици)
Поливане:
Планирано, като при обикновено поливане.

За 1 обработка на възрастно дърво се изисква 20-50 л разтвор (20-50 мл препарат)

***За борба с вредни насекоми от препарата БАЙКАЛ ЕМ-1 се приготвя производен препарат ЕМ5 (описанието се прилага отделно). Използването на ЕМ5 позволява да се икономисва, отказвайки се от инсектицидите и поддържа дърветата здрави без риск от отравяне с химикали.

 
 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!