telyata

Животновъдство

Основна задача – природосъобразно повишаване ефективността на промишленото животновъдство и защита на околната среда, снижаване на себестойността и съхраняване на високо качество.
Това може да се постигне с внедряване на иновационни биотехнологии.

При незначителни разходи за използване на такава технология се постига както икономически, така и екологичен ефект, тъй като от обoрската тор се получава екологически чист и ефективен биоорганичен тор за земеделието.

• намаляване на зловонните миризми в околната среда и населените места, в това число и при използването на оборска тор на полето;
• отстраняване на социалното напрежение сред населението, живеещо в непосредствена близост
• намаляване на отделяните вредни газове (70% амоняк и 80% сероводород) в производствените помещения;
• намаляване на замърсяването на атмосферата и намаляване на таксите и глобите;
• концентрацията на вредни вещества при използване на ЕМ технологията не превишава ПДК;
• отстраняване на гъстата дънна утайка ваните и каналите – увеличава се срокът им на експлоатация и се облегчава почистването;
• намаляване на разхода на вода за измиване на ваните и каналите – намаляват се разходите за гориво, труд и техника;
• намаляване на отпадните води от свинекомплекса и подобряване на физикохимичният им състав – получаване на ефективна биорганична тор ( балансирана по NPK, отсъствие на семена от плевели, съдържание на тежки метали – от 3 до 10 пъти.

Байкал ЕМ-1 в животновъдството

Промишленото производство на месо и мляко изисква оптимални условия на отглеждане и хранене, своевременни ефективни лечебни и профилактични мероприятия. За нарастването на живата маса, отглеждането на добитък, увеличаването на производството и количеството на мляко, е най-добре да се използва препаратът „Байкал ЕМ-1“, който е препоръчано да се дава постоянно или периодично в течение на целия период на растеж на животното.
„Байкал ЕМ-1“ – безопасен пробиотик, нямащ остра, подостра и хроническа токсичност на пирогенно, тератогенно и мутагенно действие, визуално не променя състоянието на вътрешните органи, оказва позитивно влияние на хематологичните и биохимичните показатели на кръвта и някои функции на черния дроб. В научно-производствените опити над селскостопански животни и птици, не е установено негативно действие на препарата. Напротив, „Байкал ЕМ-1“ повишава имунитета, стимулира метаболизма, подобрява снабдяването на тъканите с кислород, нормализира функциите на черния дроб, не предизвиква отклонения в генеративната функция на животните и птиците.
Микробиологичния препарат „Байкал ЕМ-1“ способства балансирането на микрофлората на храносмилателния тракт на птицата, а това, на свой ред, понижава боледуването от ентероколит, дисбиоза, диария и др.
Промяната на състава на микрофлората в стомашно-чревния тракт на птицата става в течение на месец.
Използването на ЕМ-технологии в животновъдството и птицевъдството позволява да се подобри здравето, да се увеличи плодовитостта на животните, да се повишат производствените показатели, да се отстранят неприятните миризми в помещенията за животните и в каналите за отпадъци.

Известни са няколко метода за използва не ЕМ-технологиите в животновъдството:

1. Добавянето на препарат „Байкал ЕМ-1“ в питейната вода;
2. Добавяне към храната или Ферментация на храната;
3. Обработка на постройките, в които обитават животните;
4. Обработка на подовите настилки на животните;
5. Добавяне в каналите за отпадъци;
6. Обработка на отходните води.

Изброените методи не само не се взаимоизключват, но и, в съвкупност дават най-високи резултати. Ако искате да видите краварника си преобразен, препоръчваме да прилагате ЕМ-технологиите комплесно, а не по отделно.
Принципът за прилагане на ЕМ-препарата съвсем не е сложен: от препарата и нехлорирана вода се приготвят работни разтвори с различна концентрация.
За увеличаване на прираста на масата на едрия рогат добитък (ЕРД), препаратът се дава непосредствено вътре, добавя се към концентрираните храни или се добавя в млякото в дози от 10 до 50 мл на глава на ден. При това се нормализира чревната микрофлора на животните, по-добре се усвояват хранителните вещества, намалява се наприятната миризма в работните помещения.
На 1 глава младо животно може да се добавят 20 мл препарат в питейната вода 1 път на ден – подобрява се оцеляването на животното и се увеличава теглото му. За подобряване оцеляването на младото животно се препоръчва храната да се ферментира. За 30кг храна трябва да се използва 1 литър препрат и 300 гр петмез. След това да се държи в продължение на 3 дни на темпратура 30оС.
На телетата дневно се дават по 200 гр от тази храна.

Още от първите дни от живота на животните, в храната им следва да се добавя препарат „Байкал ЕМ-1“. Най-ефективно е използването на ЕМ-препарата при хранене. ЕМ-препаратът, ферметирайки храната, увеличава с 28% количеството аминокиселини и с това повишава качеството ѝ. Такава храна най-добре се храносмила, което подпомага прираста на жива маса.
Отпадъците на животните, получаващи ЕМ-препарати, започват да се ферментират веднага след появяването си.

Добавяне към питейната вода:

За порасналите и младите животни от месни и млечни породи се приготвя разтвор на „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1:1000, който постоянно се използва в качеството си на питие вместо вода.
В случай на непосредствено използване на препарата с вода, дозата му не трябва да превишава 0,4 мл на кг жива маса.

Забележка:

Ветеринарните специалисти на някои стопанства, имащи техническа възможност, чрез експеримет изготвят собствен алогритъм на поене с използването на препарата:
Започвайки от съотношение 1/1000, постепенно увеличават концентрацията (1/800, 1, 650, 1/500, 1, 400, 1/300, 1/200…), довеждайки я до 1/100. Важното е това да се прави плавно, без резки скокове в дозировката, за да не се стресира организма на животното. Животното, плавно доведено до поене с разтвор 1/100, се отличава с образцово-показателно здраве, фекалиите му нямат характерна миризма и ферментират в пъти по-бързо.

ВАЖНО: подобни експерименти могат да се провеждат само след като използването на препарата по официално препоръчаната схема е станало норма.

„Байкал ЕМ-1“се явява добро средство за профилактика против стомашно-чревни заболявания. Използването му в животновъдството съществено понижава разходите за лечение.
За лечение и профилактика на стомашно-чревни заболявания се използва „Байкал ЕМ-1“ в следните дози:
На телетата от момента на раждане до 17-дневна възраст, за здравите – 10 мл, на болните – 20 мл.; на повече от 17 дни – 30 мл 1 път на ден с мляко или с трева (по правило, чревните разстройства спират след 2-3 дни).

Храна:

Съществуват два вида обработване на храната:
1. Смесване (най-добре — с фино опръскване с разтвор в доза 1/100). Плюсът на този метод е бързината на приготвяне. Напомняме, че за започване на работата на полезните бактерии на „Байкал ЕМ-1“ е необходима топла и влажна среда, затова не се препоръчва внасянето на чист препарат към суха храна.

2. Ферментация – изисква труд. Но резултатите са очвеидно по-добри.

Ферментиралите или лечебни храни решават два проблема: хранене и лечение.
Работата е там, че широкоизползваните хормонални препарати се наслагват в организма на животното, а след това и в организма на хората, използващи продуктите им. Добавянето на ефективни микроорганизми в храната, позволява довеждането на използването на антибиотици практически до нула. При това се понижава и цената на храната. В процеса на прозиводство на силажа, микробните закваски подтискат и прекратяват живота на нежеланите и вредните микроорганизми – гнилостни и масленокисели дрожди и плесени.

И още един решим проблем. Известно е, че хидропонната зелена храна (отглеждане на семена) на 100% покрива потребността от скъпоструващите компоненти на храната. Но хидропониката не се развива заради голямото количество гъбични болести. Но, когато, при отглеждането на зелени хидропонни храни, се използва „Байкал ЕМ-1“, ръстът на патогенните микроби успешно се потиска.
Произвеждането на хидропонни зелени храни получава тройно значение: повишава се рентабилността, повишава се хранителната стойност и се използва лечебно-профилактичния ефект на храните.

НОРМИ НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ  ЕМ-1»  И ФЕРМЕНТИРАЛА ХРАНА
ЗА НЯКОИ ЖИВОТНИ.

Вид животно Възраст Дневен разход на 1 глава
«Байкал ЕМ-1»,  мл Ферментирала храна
Грам % към цялата храна
ЕРД Телета 0-1 мес 2 20 1
1-2 мес 6-10 40 2
2-4 мес 10-20 80 3
4-6 мес 20-30 100-200 4-5
6-12 мес 30-40 300-500 6-8
Млекодайни крави 40-50 600-700 10
Свине Прасенца 0-1 мес/td> 0.2-2
1-2 мес 5-10 20 1
2-3 мес 10-20 30-40 2
3-4 мес 20-30 50-80 3-5
4-6 мес 30-50 90-150 5-7
Свине-майки 30-50 500-1000 10
Нерези 30-50 300-1000 10

Хранителната смес, предназначена за ферментиране, трябва да включва:

• Определен вид храна;
• „Байкал ЕМ-1“, използван в определени дози, които са характерни за всеки вид монохрана и хранителни смеси;
• Субстрат за подобрение на ферментацията (захар, петмез и др.) – 1% от масата на храната;
• Вода за овлажняване на сместта до 35%-40% влажност, до състояние на бучка, която лесно се рони).

Сместта щателно се смесва и се полага в непрозрачни полиетиленови торби, от които здраво (херметично) се изтисква въздухът, връзват се и се слагат в затъмнени боксове (най-добре термостати), в които се поддържа температура от 25оС. При такива условия, в продължение на 5 дни, се провежда ферментация.

При несъблюдаване на херметичността на торбите, температурата на сместта може да достигне до 40оС, което ще доведе до развалне на хранителната смес. Контролът на температурата може да осъществи с помощта на термометър, поставен между торбите.
При приключване на ферментацията, храната трябва да има приятна специфична миризма. Храната може да се пази не повече от 4 дни при температура от 4 до 8оС.

Ферментиралите храни се използват за хранене, щателно смесвайки ги с неферментирали. В дажбата, ферментиралите храни трябва да съставят 5%-7%.
При ферментация на храните, „Байкал ЕМ-1“ се използва в дози, които са храктерни за всеки вид храна, комбинирана храна или хранителни смеси. За подробна безплатна консултация относно въпроси по дозирането при ферментиране на видовете храна, съветваме да се обърнете към специалистите от Екобаланс ООД, които ще Ви съставят подробна схема, въз основа на Вашите данни.
Подробно описание на предимствата и спецификациите на ферментирането на храна ще намерите в отделното приложение*
Превишаването на дозата препарат и продължителността на ферментация на храните, довежда до понижаване на биологичните им ценности или даже до разваляне.

Забранява се
използването за ферментация на храните и непосредствено хранене на животни с препарат „Байкал ЕМ-1“, който има неприятна гнилостна миризма;
Забранява се
използването на ферментирали храни, които имат неприятна, специфична миризма или такива, поразени от плесен.

При ферментиране на храни, „Байкал ЕМ-1“ се използва в дози, които са характерни за всеки вид храни и хранителни смеси (царевица – 0,1%, грах, соя и хранителна смес – 0,3%, ечемик – 0,5% от масата на храната);
При добавянето на „Байкал ЕМ-1“ в храната или питейната вода, курсът на използване трае 30 дни с последваща 1-месечна почивка и с последващо повтаряне на курса.

„Байкал ЕМ-1“ е незаменим при създаването на екологичен баланс в помещенията, в които се отглеждат животните. За тази цел се използват следните методи:
1) Санитарно обработване на помещенията.
ТОПЛА вода – 27-30 градуса, без хлор (ако има само хлорна вода, трябва да се остави да постои в резервоар без капак за 12+ часа до пълното изчезване на хлора).
Готовият разтвор да не се пази – да се използва в деня на приготвяне и в присъствието на животните.

Работният разтвор да се излее във фина пръскачка и да се опръскат стените, огражденията и подът, без да се оставят необработени повърхности. Препоръчително е разтоврът да попада и върху животните, хранилките и поилките. По време на обработката, е желателно да отворите прозорците, за да могат мухите да избягат. Обработването по този начин помага да се спре дейността на патогенните бактерии, в резултат на което, се премахват миризмите, без които мухите губят интерес; провежда се биологично обезпаразитяване на помещенията, което влияе положително и на здравето на самите животни, и на качеството на работните условия на сътрудниците.
Среден разход на работния разтвор: Съотношение 1/7 и разходна норма – 1 литър работен разтвор на 2 кв. метра повърхност.
(за 100 кв.м трябват около 50 литра работен разтвор = 6,25 литра препарат и 43,75 литра вода. Може да се закръгли на 6,5+45)
Същестуват два режима на обработване – терапевтичен (лечебен) и профилактичен.
Терапевтичния режим се прилага през първите четири обработки. Целта е да се пречупи съотношението на вредните и полезните микроорганизми в краварника. Провежда се веднъж седмично. Резултатите стават очевидни достатъчно бързо.

Профилактичен режим – когато екологичния баланс в помещенията е утвърден и се нуждае само от поддръжка. Съотношение и разходна норма – същите, но пръскането се провежда веднъж на две седмици.
2) Обработване на оборудването
Всички видове планови санитарни обработки на оборудването също е препоръчително да се провеждат без използване на химически препарати, заменяйки ги с разтвор „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1/4. След обработването на поилките, хранилките и др. оборудване, не се препоръчва да се измиват допълнително с вода.
3) Ароматизиране на въздуха
Благотворно влияе на екологичния баланс редовното пръскане на препарата във въздуха в помещенията, където се отглеждат животните.

Обработване на настилала

Настилката от слама е препоръчително да се пръска фино веднъж седмично с разтвор „Байкал ЕМ-1“ в съотношение 1/7. Разходната норма – 2 литра на 1 куб.м. Това позволява да се предотврати образуването на вредни газове, стартира и поддържа процеса на ферментация на фекалиите, помага да се балансира екологичният баланс в средата на отглеждане.

Стопанството, използващо обрабоването на настилките, спазвайки ЕМ-технологията, констатира отсъствието на необходимостта да се сменя настилката с обикновена редовност – тя остава здрава и годна за обитаване в пъти по-дълго.
Препоръчва се стъпканите участъци от настилката да се разчепкват – това помага на бактериите да проникнат в дълбочина.

Топлеща настилка

Настилката от смесени слама и стърготини не изисква смяна много дълго време, ако използвате ЕМ-технологията „топла настилка“. Правилното организиране на използването на Ефективни Микроорганизми, стартирайки процеса на ферментация на фекалиите, позволява не само да предотвратите образуването на вредни газове и да преобразувате органиката в суровини за бързо приготвяне на ЕМ-компост, но и повишава температурата в краварника, едновременно помагайки по естествен начин да затоплите помещението през студените годишни сезони.

Ето препоръка на един животновъд, отдавна и успешно използващ ЕМ-технологиите при отглеждането на ЕРД:
Подове не са нужни, даже е по-добре да са бетонни. Просто е добре да се разкопае земята, каквато и да е тя. (Ако е бетонна настилка, най-добре да се засипе със земя (това ще помогне да се избегне натрупване на влага в долното ниво). След това на земята се полага обикновена свежа трева, коприва, шума, дървени съчки с листа… След това се засипва с 20-30 см дървени стърготини. След това, се прави разтвор Байкал ЕМ-1 според инструкциите и подът се залива до влажност. След това още един слой от 15-20 см слама със стърготини и пак се залива, но вече по-умерено. Заключителният слой съставя 15-20 см сухи стърготини и суха нарязана слама. Получава се дебел слой настилка, която започва да се разнася („поти“) полека по земята. Към есента настилката вече активно се „поти“ с отделяне на топлина. Цяла зима протича активен процес – ако се копне по-дълбоко, слоят земя е много топъл. Когато навън е много студено, животните си изкопават ями в настилката до по-топлия слой.
Краварник с такава настилката не се нужда от отопление, практически няма миризма на фекалии.
Такава настилка се сменя веднъж сезонно, при това не напълно, а само долния слой, който вече практически се е превърнал в хумус и е годен за наторяване на участъка. И червеите много го обичат. Температура на настилката 64-65 градуса на дълбочина 40-45см, а на повърхността – 20-24 градуса.
Ако някой участък на настилката е престанал да топли, лесно се активира пак. Отначало, за да се нагрее настилката, едно място се залива с 10-15л вряла вода. След няколко минути на същото място се изливат 10л топла, разредена с Байкал вода. И отгоре – чувал суха нарязана слама наравно със стърготини. Купчината да не се разхвърля, а да се остави – на следващия ден всичко ще бъде разпределено и смесено от самите животни. След два дни в тази част на подложката температурата се увеличава с два градуса. В продължение на една седмица – с 16.

Добавяне към отдохните канали и обработка на отпадъчни води.

Разходната норма при използването на ЕМ-технология при преработването на отходните канали и изчистването на отходните води зависи от много фактори, различни във всеки конкретен случай. Специалистите от Екобаланс ООД са готови безвъзмездно да разработят за Вашето стопанство препоръчителна схема и да Ви помогнат правилно да я внедрите.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!