Байкал ЕМ1 — Многофункционален препарат

produkt

В екологията препаратът:

— ускорява преработката на растителните отпадъци в почвата – корени, стърнища, трева, листа, стебла и др.
— за 1-2 месеца превръща в компост растителните отпадъци (трева, листа, слама и др.), и кухненски отпадъци в дома и вилата.
— обезмирисва обори, помещения за птици и животни и дава възможност за промишлено производство на компост от отпадъците в тях.
— премахва миризмата от септични ями, външни тоалетни, канализация, сметища и др.
— ускорява разлагането на сламата в стърнищата и тя бързо да се превръща в органична тор.
— възстановява плодородието на ерозирали почви, възстановява почви от кариери и рудници, сметища и др.

Обезмирисване на септични ями и утаители. Прилага се за обекти със самостоятелна канализация (вили, къщи, крайпътни ресторанти, мотели, и др). Изсипете в тоалетната чиния или директно в ямата или утаителя препарат „Байкал ЕМ1” от разчет 0,250 мл препарат на 2 куб. м. отпадъци. След 10-на дни миризмата ще изчезне.
Обезмирисване на канализацията в апартамента и къщата. Когата решите да отсъствате от дома няколко дни (минимум 2 дни) преди излизане излейте в тоалетната чиния, мивкити и сифоните по 30 мл „Байкал ЕМ1”. След завръщането миризмата трябва да е изчезнала. Ако не се получи първия път повторете .
Обезмирисване на външни тоалетни. Изсипете в тоалетната (на 1 място) 0,250 мл препарат на 2 куб. м. отпадъци. Ако отпадъците са сухи предварително ги полейте добре с топла вода. Миризмата ще изчезне след 10-на дни и не трябва да се появява цяло лято. Извършвайте обезмирисването в топло време.

Възстановяване на почвите и обработка на стърнища

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИ
Пясъчни и глинести почви.
Проблемът на пясъчните почви е в това, че те не могат да задържат влагата и при поливане хранителните вещества заедно с водата падат ниско и не могат да захранват добре растенията. Глинстата почва е много плътна, трудна пропуща водата и въздуха, след намокряне се образува твърда покривка и растенията се развиват трудно. Превръщането на тези почви в плодородни може да стане бързо и икономично чрез използването на компост и микробиологичен препарат „Байкал ЕМ1”.
Компостът в съчетание с микробиологичния препарат „Байкал ЕМ1” се явява най- ефективното и най-икономичното средство от органичните торове за възстановяване плодородието на почвата. Той е идеален за обогатяване на почвата, получено в резултат на преработката на органичните вещества под влияние на ефективните /полезнити/ микроорганизми на препарата „Байкал ЕМ1”.
Обработка на малки площи. Изкопайте бразда с дълбочина и ширина на правата лопата. На дъното и поставяме компост /дебелина – 5 см/ и го поливаме с разтвор от „Байкал ЕМ1” и нехлорирана вода в съотношение 1:100 при разход 3 л. на 1 м. До старата бразда копаем нова, но с пръстта от нея запълваме първата бразда. Слагаме компост, поливаме и т.н. до обработка на цялата плащ.
Обработка на големи площи. В зависимост от състоянието на почвата разсипете равномерно 400-600 кг. компост на 1 дка площ. В тази площ внесете 0,5 л препарат „Байкал ЕМ1” /концентрацията зависи от обема на пръскачката/ и 0,5 т течен тор от животни или амониева силитра. Заорете на дълбочина 10-12 см.
Както за малките, така и за големите площи е добре обработката да става при влажна почва /влажност повече от 40%/. Процесът на възстановяване се ускорява ако се засадят сидератни или бобови култури. При порастването им се окосяват и надробяват, пръскат се разтвор от „Байкал ЕМ1” и нехлорирана вода и заорават.
Още първата година почвите ще се променят, а през 3-та ще бъдат нормални плодородни почви.
Почви с нарушена структура от строителни дейности, открити рудници, замърсени почви и др.
Прилага се описаната по-горе схема за обработка на големи площи. Важно е това, че компостът и добавените микроорганизми от «Байкал ЕМ1» не само възстановяват почвата, но и я очистват от замърсителите – тежки метали, нитрати, нефтопродукти и др.

Обработка на стърнища

Ускорено разлагане на остатъците следжътвата в полето Сламата от пшеницата е източник на органични вещества за храна на растенията. Всеки тон слама, заедно с корените може да върне в почвата 3,8 кг фосфор, 13 кг калий, 4,2 кг калций, 0,7 кг манган и редица микроелементи.
В разоравания слой остатъци от слама има в течение на 3-4 години.Те изсушават почвата и непродуктивно се използват запасите от азот.
Ускоряване на процесите по разлагане на сламат може да стане с помощта на биологичните микроорганизми и азотния тор. Сламата се разлага 2-10 пъти по-бързо, при това интензивно израстват и загиват подрязаните плевели и патогенната микрофлора, което способства за оздравяване на почвата.
Нарязаната слама е по-хигроскопична, в сравнение с нерарязаната, по-равномерно се разпределя върху почвата и е по-достъпна за микрофлората.
Органо-минералната система на наторяване е по-икономична от системата на оборската тор. Действието на тази система на наторяване на продуктивността на културите и качеството на продукцията е практически еднакво.
Сламата се нарязва от комбайна при събиране на зърното на парчета 1-2 см. Добре е да се усигори равномерно разпределение върху почвата. Върху нарязаната слама се разхвърля азотен тор – 10-15 кг на 1 тон слама във вид на амониева селитра или карбамидно-амонячна смес. Вместо минерален азот може да се използва течен тор от животни / 0,5 – 1 т / дка/. Внася се препарат „Байкал ЕМ1” от разчета 0,5 л/ дка. Концентрацията зависи от обема на пръскачката.
Веднага след това се заорава на дълбочина 10-12 см.
През средата на октомври се прави безотвална или отвална оран на почвата в зависимост от това каква култура ще се засажда.

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!