Tестиране на препарата «Байкал ЕМ1» в аквариуми

acvrium
Държавна зооветеринарна академия в гр.Харков /Украйна/ е провела редица експерименти, за целта на които е било изследване на ефективността от използването на препарата «Байкал ЕМ1» при промишлено и аквариумно развъждане на риба. Предлагаме на вниманието Ви резултати, получени в първия етап на тези експерименти:

Изучавайки ефективността от действието на препарата «Байкал ЕМ1» върху воден биоценоз във аквариума, учените успоредно са наблюдавали както рибите, така и растителния свят.

Аквариумите с обем от 100 до 700 л. за провеждане на експерименти са били разделени на три групи:

— в 1-та група аквариуми на 10 л вода се добавяли 10 мл от препарата;
— в аквариумите от 2-ра група на 10 л вода се слагали 25 мл от препарата;
— в 3-та група на 10 л вода се добавяли 50 мл от ЕМ-препарата;
— 4-та група е служила за контрола — без добавяне на «Байкал ЕМ1».
Осветление и температурен режим във всичките аквариуми са били еднакви.

Изучване на интензивността на растежа на следната водна растителност:

• растения, които се намират върху повърхността на водата (чернодробни мъхове, водна салата, волфия);
• растения, плаващи в дълбока вода (роголистник, ръждавецови );
• растения, прикрепени към дъното на водоема (заниклия, нимфеи, валиснерии);
• нимфейни и апоногетонови;
• растения, прикрепени към дъното на водоема, незначително издигащи се над водата (криптокорини, ехинудоруси, анубиаси).

Водните и блатните треви растат в стоящи и течащи води. Всеки вид природни води има свои особености, които в по-голяма или по-малка степен влияят на това, какви растения там ще има. Свойствата на природните води могат да бъдат постоянни (това е съставът на почвата и водата, съдържанието на хранителните вещества) и променящи се (височината на водния стълб, прозрачността, температурата, скоростта на теченията).
На практика всички аквариумни растения живеят в природните условия в тропически страни и са доста чувствителни към състава на водата в аквариума. Така, твърдостта на водата от централната систама за водоснабдяване през годината варира от 16 до 22° R, рН = 7,2 (леко алкална). За много растения такава вода е неприемлива и за нея е необходимо продължително пречистване и филтрация с помощта на биологични филтри.

В хода на експеримента ЕМ-препаратът са слагали веднъж на две седмици с едновременна смяна на част от водата в аквариума. Тогава растенията добре са расли и развивали, като максималните показатели за растежа при труднокултивирани растения са били получени от следните видове:

криптокорин (blassii, Beketii, апоногетифония, costata, жълта, petchii);
аниубиаси (нана, бартери);
barklaya longifolia, Synnema triflorum, лимнофила акватика.

Ефекта от добавянето на ЕМ-препарата са проверили върху риби от различни семейства:

шаранови – златни рибки с двойни опашки, телескопи, ереукини;
барбус тетразона (латерострига, нигрофасциатус, арулиус);
хоботнорили — лъчеперка, окулятус;
цихлиди — Julidochromis regani, Julidochromis transcriptus, Herotilapia multispinosa.

Състоянието на рибите от различни аквариуми с различна дозировка на препарата «Байкал ЕМ 1» не е имало особени различия.
След 6-месечни опити с ЕМ-препарата може да се направят някои изводи за ефективността и целесъобразността относно използването му при различни условия за решение на задачи, влизащи в работната програма на изследванията.

1. Обработката с препарата «Байкал ЕМ1» в новосъздаден аквариум, а също и в аквариума който вече е преминал антибактериална обработка:
При използоване на ЕМ-препарата аквариумът като биосистема работи значително по-ефективно: по-бързо се пречиства водата, по-добре се адаптират хидробионтите (водни организми);
На своя ред, прилагането на традиционния специализиран състав от бактериите повишава ефективността на работата на биосистемата със 60 – до 80% и действа по- дълго време;
Остатъци от антибактериалните препарати намаляват ефекта от прилагания «Байкал ЕМ1».

2. Добавяне на препарата «Байкал ЕМ1» в аквариуми с увеличена плътност на засадени хидробионти:
Прилагането на препарата «Байкал ЕМ1» позволява да се увеличи плътността на отглеждане на зарибителен материал на новородените и подрастващи ркби от 10 – до 20% и теглото на риби — от 10 — до15%;
Повишената плътност на засадени хидробионти или повишената дозировка на препарата довеждат до интоксикации и частична гибел на риби.

3. Влиянието на препарата «Байкал ЕМ1» върху водните растения:
Отбелязано е ускоряване на растежа при висшите водни растения от 20 – до 30%;
Регистрирано е увеличаване на общата маса на растенията от 30 — 40%;
Прилагането на ЕМ-препарата съгласно посочената схема заедно с торене дава по-високи показатели, от тези в сравнение с резултати от използването на само традиционни течни торове.

4. Опитите, направени от нашите сътрудници, са показали висока ефективност на препарата «Байкал ЕМ1» при обработка на рибен хайвер с цел неговото съхранение след снасянето му. Еднократната обработка на рибен хайвер с препарата след снасянето му е позволявала да се достигне по-добро съхранение на хайвера от стадия на новородените рибки от 60 — до 95%. Същовременно, съхраняването на хайвера без обработка (в контролен аквариум) — до 30%, при обработка със стандартните дезинфектанти — от 20 до 60%.

5. Препаратът «Байкал ЕМ1» при някои биотични заболявания на рибите ( в това число, болести, предизвикани от редица протозои, бактерии и гъбъчки) позволява терапия без прилагане на традиционните методи, използваеми обичайно за тези цели — медикаменти, химични препарати и т.н.

Според предварителните данни, особено ефективно е прилагането на препарата «Байкал ЕМ1» в случай, когато естествените бактерии отсъстват, подтиснати или ако са малко като количество:

• Новосъздадените аквасистеми;
• Хигиенични; аквасистеми с номинална или увеличена плътност на засаждане на хидробионти;
• В палюдариум, аквариуми с висши водни растения и хидробионти;
• За съхраняване на хайвера;
• При лечение на риби.

При отглеждането на водни растения препаратът подтиска нисшата флора (различни нежелани водорасли) и благоприятно въздейства върху висшата флора.
При лечениито на рибите бактерите, които влизат в състава на «Байкал ЕМ 1», подтискат патогенните бактерии, което често довеждат до обнадеждаваши резултати, тъй като отсъстват страничните явления, възникващи при медикаментозна или химическа терапия.
При обработката на рибния хайвер с ЕМ — препарата, вероятно, възниква заместване на патогенните бактерии, т. е. в практически стерилни аквариуми с хайвер за патогенните бактерии и гъбички няма среда, тяхното място е «заето» от бактериите, които се съдържат в ЕМ — препарата.
Подобно на всеки универсален препарат, ние се опитваме да приложим «Байкал ЕМ 1» в различни ситуации.
Във всеки конкретен случай (или, по-скоро, почти във всеки) препаратът отстъпва по ефективност от специализираните препарати, създадени за решаване на дадени конкретни проблеми, но определено печели в комплексното му отношение и (с оглед на неговата екологичност) липсата на странични ефекти.

Също така били проведени лабораторните изследвания на препарата в промишлени обекти с аквакултури:

  • шарани (едролюспест, огледален, унгарски, японски),
  • каракуда (златиста, сребриста),
  • толстолоби (бял, пъстър),
  • амур бял,
  • сом обикновен,
  • зелена водна жаба,
  • рак езерен /Astacus leptodactylus/,
  • пиявица медицинска,
  • водни бълхи,
  • циклопи и др.

За профилактичната доза на препарата може да се счита съотношението 1:2000 (5 милилитра от ЕМ препарата на 10 литра вода). При проблеми, свързани с нарушаване на экологичния баланс, неудовлетворително качество на водата, заболеваемостта на рибите и\или растенията, дозата трябва да се увеличи до терапевтичната – два пъти и повече (във всеки отделен случай са необходими пробни мероприятия, тъй като е невозможно да се предвиди влиянието на много фактори: годишните сезони; температурата и влажността на околната среда; интензивността и ъгъла на естественото осветление; атмосферното налягане; надморската височина; микробиологичния състав; породи и количество на рыбите…)
Анализирайки получените резултати, считме, че прилагането на препарат «Байкал ЕМ 1» в аквариуми е целесообразен.
По-нататъшната работа по тази програма, като ние се надяваме, ще ни позволи да получим отговори на всички поставени въпроси.

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!