pchela2

ПЧЕЛАРСТВО

Представяме Ви «Байкал ЕМ1» — многоцелеви микробиологичен препарат, разработен от водещи руски микробиолози, състоящ се от комплекс на живи полезни микроорганизми, които се прилагат за възстановяване на екологическия баланс. Прилагането на препарата е универсално – този комплекс от живи полезни бактерии е незаменим за почви и води, растения, пчели, птици, животни и риби – за всичко живо на Земята, в това число и за човека.

В настоящата статия ще говорим специално за пчеларството.

«Байкал ЕМ1» в пчеларството. Изследвания и резултати.

Прилагането на ЕМ-технологиите осигурява за пчеларите нови възможности за подобряването на здравето на пчелите и за борбата срещу вредители.

Прилагането на «Байкал ЕМ1» в пчеларството осигурява значително подобряване на общото състояние на пчелите, което съответно повишава качеството на продуктите, получени от пчеларството.

Общеизвестно е, че пчелите са природен индикатор за чистотата на екологията – тъй като  пчелните семейства веднага реагират на влошаването на околната среда. С оглед на днешното масово използване на химикали в селското стопанство, при общото отравяне с тях на цели региони, пчелните семейства отслабват, стават все по-уязвими спрямо вредителите и болестите.  Затова всеки сериозен пчелар се старае да помогне на пчелите си, да подсили и  заздрави семействата им. Разбира се,  един човек не може да повлияе върху общото състояние на екологията като цяло, но може да засили имунитета на пчелите си и да подобри общото им състояние, това е  напълно изпълнима задача.

За защитата на пчелите от паразити и болести ние препоръчваме да се правят профилактични обработки. Естествено, препаратите трябва да са биологични и натурални, за да се избегне пагубното въздействие на химикалите върху пчелите и пчеларските продукти. Едно от малкото ефективни средства от този род е «Байкал ЕМ1».

Вече са били извършени опитни изследвания, които са показали забележителни резултати от използването на препарата Байкал ЕМ1 в пчеларството.
«Байкал ЕМ1» се използва за справяне с такива проблеми като: американски и европейски гнилец, нозематоза, а също така за стимулация на пчелата-майка за увеличаване на яйцеснасянето и за повишаване на производителността на пчелите-работнички (увеличаване на медоноса).

Представяме на вашето внимание планът на проведените опитни изследвания за използването на «Байкал ЕМ1» в пчеларството:

Пръскането на пчелите през есента с разтвор на препарата «Байкал ЕМ1» (2мл/л вода, 20-25 мл/кошер).

Пролетното подхранване на пчелите със захарен сироп с добавянето на разтвора на препарат «Байкал ЕМ1» (20 мл от препарата на 10 л сироп). Захарен сироп се прави от 2 части захар плюс 1 част вода. А след такова Ем-подхранване трябва да се направи обработка с 12% концентрат на емулсия от препарата «Тактик» (против акари Вароа).

Получени резултати:

 1. В кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарата «Байкал ЕМ1», средния брой на подмор на пчелите е 1145 бр./кошер, в същото време в контролните кошери (без обработка с ЕМ – препарат), подморът е съставил 1720 бр./кошер, т. е. с 33,4% повече.
 2. Натрупването на акари Вароа в кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарат «Байкал ЕМ1» е било 5 – 7%, а в контролните кошерите, останали без обработка — 28 – 32%.
 3. След използването на разтвор от препарата «Байкал ЕМ1» се наблюдава по-ранен и по-интензивен летеж на пчелите, което положително се отразява върху интензивноста на медосбора и на количеството му.
 4. Наблюдава се увеличаване на пилото в кошерите, където е била извършена обработка с разтвор от препарат «Байкал ЕМ1», средно с 0,5 рамки/кошер.
 5. В тези кошери, където е била извършена обработка с ЕМ-препарат, рамките са били чисти (без диарея при пчелите).
 6. Пролетното подхранване със захарен сироп с добавяне на разтвора от препарат «Байкал ЕМ1» при орма 10 мл на 1л сироп, стимулира пчелата-майка за снасяне на яйца (за сравнение с необработени семейства — количеството яйца  средно нараства с 3 рамки на един кошер).
 7. Добавяне на разтвора от препарат «Байкал ЕМ1»  във вода (200г/10л вода) за напояване на пчелите подобрява общото състояние на пчелите, повишава интензивността на медосбора.
 8. Общото състояние на семействата в кошерите, където е била извършена обработката, е очевидно по-добро, отколкото в контролните кошери.

От всичко казано по-горе  можем да на правим следния извод —  получените от опитите резултати безспорно свидетелстват за положително влияние на препарата «Байкал ЕМ-1» върху пчелите и за възможностите на «Байкал ЕМ1» за защитата на пчелите от вредители.

Нива на концентрация при използването на ЕМ-препарат «Байкал ЕМ1» в пчеларството:

 • Есенна обработка. Пръскането, при норма 2 мл от ЕМ-препарата в 1л вода, се прави 2 пъти преди зимуването на пчелите, при норма на разхода на разтвора 20-25 мл за eдин кошер. Да се пръска сутрин или вечер върху пчелите. Обработката трябва да се прави преди или след третирането им с препарата «Тактик» или заедно с него.
 • Зимно подхранване на пчелите. 20 мл от ЕМ- препарата в 10 л захарен сироп изхранват пчелите в рамките на 7 дни. ЕМ-препаратът трябва да се добавя през ден.
 • Добавяне на ЕМ-препарата във водата. За напояване на пчелите се добавят 200 мл от ЕМ-препарата в 10 л вода един път на три дни.
 • Пролетна обработка. Пръскането се прави веднъж преди началото на летежа на пчелите. Нормите на  разхода на ЕМ-препарата и технологията на прилагането му са същите, както и при есенната обработка.
 • Пролетно подхранване. Прави се 3-4 дни за стимулиране на пчелата-майка за снасяне на яйца. ЕМ-препаратът при норма 10 мл на 1 л сироп трябва да се дава всеки ден.
 • Обработка на пчелите против варатоза. Обработката се прави с ЕМ-препарат съвместно с парите на оксаловата киселина. За постигането на положителен ефект, при наличие на появяване на потомство в пчелните семейства, обработката с оксаловата киселина трябва да се прави по три  пъти с интервал от 10-12 дни и след всяка обработка през 1,5-2 часа следва да се извърши третиране с препарат «Байкал ЕМ-1». В случая, когато пчелите нямат пило, обработката трябва да се прави един път. Пчелните семейства  препоръчваме да се обработват сутрин (преди началото на летеж на пчелите) и вечер. След обработката им входните отвори следва да бъдат закрити за 10-15 минути.

В стъкления изпарител през фуния се изсипват 2,5 г от оксаловата киселина. Тази  доза е необходима за едно пчелосемейство, което заема 10 стандартни рамки. След това върху изходната тръба се слага гумена тръбичка, свободния край на която е съединен с въздушен резервоар и се затваря с кранче. След това  късия край на изпарителя се вкарва в долния  входен отвор на кошера на 5-7 см.

Изпарителят се подогрява първо на слаб, а после на по-силен огън. Когато киселината се разтопи и започне да ври, се пуска равномерен поток от въздух от въздушния резервоар с помощта на гумена круша. За тази цел може също да се използва микрокомпресор от аквариум. След 2-3 минути киселината изцяло ще се изпари, и процесът на  обработка  е завършен.

Начин за работа с препарат «Байкал ЕМ1»:

1-ви начин. Всяка една рамка следва да се обработи с помощта на пръскачка, напълнена с разтвор от ЕМ- препарата,  който се приготвя от 10 мл препарат в 1 л вода. Трябва да се обработят рамките и от двете страни, като се пръска върху пчелите, така, че те да се покрият равномерно, като с роса. Ефективността на такава обработка (оксалова киселина + «Байкал ЕМ-1») е 100%.

2-ри начин. Този начин се различава от първия с това, че не е нужно да се вадят рамките от кошерите. Разтворът (който се подготовя по същия начин, както при 1-вия), се нанася не с пръскачка, а със спринцовка. За тази цел във всеки кошер се вкарват 20 мл от  разтвора на ЕМ- препарата равномерно по цялото междурамково пространство. Обработката се извършва сутрин или вечер, когато пчелите се намират в кошера. Ефективността от такова третиране е  96%. Този начин на обработка се препоръчва при невисока степен на натрупване на акари.

Най-добри резултати се постигат, когато се използват няколко от зоотехническите методи едновременно. Обаче, положителен ефект има дори, ако се прилага само един от начините за използване на ЕМ-технологиите.

Влияние на ЕМ-препарата върху качеството и количеството на меда

Пчеларството е много популярен занаят в Европа и в целия свят.

Мнозина от известните и постигнали признание в своята професионална сфера хора са избрали пчеларството за хоби. Но те са ангажирани в живота си със съвсем различни неща: някои от тях произвеждат домакински завеси, други — развиват компютърни технологии, а трети се занимават с политика. Това увлечение на пръв поглед обединява съвсем различни  хора, като например, Бил Гейтс, Чарлз Дарвин, Лев Толстой и много, много други.

Ако разгледаме  развитието на  пчеларството в историческа  перспектива, то ще видим, че то е преминало през следните етапи:  диво пчеларство:

Добив на мед от хралупа;

Добив на мед от кошер-лежак ;

Добив на мед от рамка.

В средата на XIX век пчеларството се оформя като  доходен и високостойностен занаят. Именно тогава, а по-точно през 1851 година, американецът Лангстрот регистрира уникалния си  кошер. Уникалността му се заключава в това, че рамките в него са се вадили отгоре. Приблизително по същото време е била изобретена центрофуга за добив на мед от чеха Грушка.

Пчеларството отдавна се смята за интересно, полезно и доходно дело, а днес то има важно значение и за бюджета на много семейства, като способства повишаването на доходите и икономическата им стабилност. Медът, вкусен и здравословен продукт на пчеларството, е обичан от всички. Но какво количество най-често успяват да съберат от този  мед нашите пчелари-любители? 15-20 кг от кошер – вече се смята за добър резултат. Какво ще кажете за увеличване на този резултат  5 пъти? Повечето от пчеларите ще отговорят, че такова увеличаване на добива на мед е невъзможно. И това е истина, ако действаме по познатия шаблон. Но при нетрадиционен подход към въпроса всичко може да се промени.

В Харковската държавна зооветеринарна академия (Украйна) през 2005 година са били направени опити за установяване на ефективността на препарата Байкал ЕМ1 в пчеларството. На този етап, опитите, направени в Харковска и Луганска област (Украйна), са изследвали възможността за подобряване на интензивността на снасяне на яйца от пчелите-майки, общото състояние на колониите, а също така повишаване на  качеството и количеството на  меда и оптимизацията на процеса на кристализацията му.

За целта  по разработена от нас методика на пчелите в есенното им подхранване е добавян ЕМ-препарат — 20 мл в 10 литра сироп; в пролетното подхранване — 10 мл в1 литър сироп (нормата на  разхода съставя 500мл сироп на нощ за всеки кошер). В контролните кошери, препаратът «Байкал ЕМ1» не е добавян. Общо в експеримента са били задействани 20 многокорпусни кошера  — 10 контролни и 10 експериментални.

Предварителните резултати са показали следното. При пролетната ревизия е било установено, че в експерименталните пчелни семейства количеството на пилото се е увеличило средно с  25%.

В контролните кошери, където пчелите са били подхранвани само със захарен сироп, развитието на насекомите е било по-слабо, някои семейства избщо са отказвали да поемат сироп, и той е вкисвал. Освен това, експериментът през пролетния период  е показал, че пчелите по-рано излитат от кошера си през сутрешните часове, което също е допринесло за увеличаването на количеството на меда и прашеца.

През  летният период препаратът е действал върху майката-пчела като стимулатор за снасяне на яйца към основното медодаване (от юни до 15 август) в експерименталните кошери количеството пчели е нараствало до 60 — 80 хиляди (в някои даже до 100 хил.). Това е водило до събиране на по-голямо количество мед, а също така до увеличаване на броя на пчелосемействата. В контролните кошери през същия период са се намирали 40 — 50 хиляди пчели (максимум до 60 хил.). Пчелите, които са получавали препарат «Байкал ЕМ1», активно са се развивали, забелязано е повишаване на тяхната  устойчивост  към инфекциозни заболявания.

Медът в рамките на експеримента е бил от акация, билки, комунига, бостанни култури. Видовете мед  се отличават по своите органолептически показатели и характеристики.

Като цяло,  събраният мед от експерименталните кошери е 65 кг от едно пчелосемейство и 44,7 кг от контролните.

Така, на добитият мед се е увеличил с 45%.

Била е направена сравнителна характеристика между експерименталния и контролния мед по витаминен състав, влажност и основни ензими, които се явяват биологични катализатори.

В меда има голямо количество различни ензими, произвеждани от слюнчените жлези на пчелите-работнички и преминаващи от там в нектар. Ензимите насочват и регулират обмяната на вещества в организма. Те играят важна роля и в процеса на трансформация на нектара в мед. Малкото съдържание или липсата на ензими служи като индикатор за фалшифициран, прегрят или неправилно съхраняван мед. Основните ензими, които се съдържат в меда, са глюкооксидаза, инвертаза и диастаза.

Глюкооксидазата  спомага разпада на глюкоза с образуване на водороден пероксид и глюконова киселина, като страничен продукт. Водородния пероксид, който е нестабильно съединение, бързо се разрушава, но през първите дни на преработката на нектара в мед надежно защищава продукта от повечето бактерии, плесени, дрожди и други микроби.

От таблица №1 е видно, че ЕМ-препаратът е оказал положително действие върху увеличаването на съдържанието в меда на следните витамини: С, В1, В12, PP. Също така значително се увеличи количеството на глюкооксидаза и диастаза (ензимна активност), което е едно от основните показатели за качеството на меда.

Таблица 1. Сравнителни характеристики на  меда по неговия състав

Витамини Контрол (мкг/г) Експеримент (мкг/г)
С 30-50 120-260
B1 2,1-9,1 3,0-10,2
B2 40-145 30,1-151
B6 227-430 450,2-455
PP 57-80 1,57-54,0
Диастаза 5,4-7,0 7,0-18,9
Влажност 18-20% 15,7-20%
Глюкооксидаза, мг (Н2О2) 0,033-0,0491 мг 0,061-0,162 мг

 
Препаратът «Байкал ЕМ1» е оказал влияние и върху качеството на меда, който е оставян за хранене на  пчелите в зимния период. Медът, който е бил събран късно през лятото и рано през есента, по правило, е с ниско качество, бързо образува захарни кристали, затова пчелите не могат да го употребяват и колонията загива.

За да се предотврати това явление ние сме издърпали маломедени рамки, като сме направили смес от меда с водата (30%). В получения сироп сме добавили  ЕМ-препарат —  25 мл от препарата в 10 л вода. С този  сироп  сме захранвали пчелите.

Комплексът бактерии, които са се съдържат в препарата е предотвратил захаросването на  меда, което положително се е отразило върху  успешното зимуване на пчелите и е спомогнало  по-нататъшно увеличаване на потомство през зимно-пролетния  период. Следва да отбележим също така, че медът, получен в кошерите, където  е бил използован ЕМ-препарат,  е въздействал унищожително върху патогенната микрофлора, съкращавайки броя на  заболяванията при  пчелите.

В експерименталните кошери за сезон практически не са наблюдавани никакви заболявания на пчелите. Същовременно в контролните кошери е отбелязано натрупване на акари и гнилец.

Така, обобщавайки резултатите от експеримента, може да се каже следното:

Добавянето на препарата в есеннната и пролетната храна на пчелите позволява да се увеличи потомството приблизително с 25%.
Наблюдава се устойчивост на пчелите към инфекциозни заболявания и по-ранен летеж на  пчелите.
Увеличава се количеството и се подобрява качеството на меда.
Есенното подхранване на  пчелите със сироп, приготовен от нискокачествен мед  с добавен към него на препарат «Байкал ЕМ1», предотвратява кристализацията на меда, което положително се отразява върху зимуването на пчелните колонии.

Кратка справка:

Диастаза- Ензимна активност — показателят, характеризиращ активността на ензима диастаза, който катализира разграждането на  нишестето, и е равен на количеството милилитри в 1% — ния разтвор на нишесте, което се разгражда за 1 час от споменатия ензим, който се съдържи в 1 грам  мед. Единица за измерване — Готе.

Влажността на  меда – става дума за процентното съдържание на вода в меда, един от основните  показатели за  качеството на меда.

В заключение,  смело може да заявим, че освен многоцелевия микробиологичен препарат Байкал ЕМ1 до днешна дата няма по-ефективен, екологически и икономически по-изгоден препарат, способен бързо да помогне на пчеларите при решаване на множество тактически и стратегически проблеми на пчеларството — както свързани с отслабването на здравословния статут на пчелите и медодаването на отделно взето пчелно семейство, така и с общи, свързани със стремително съкращаване на популациите на пчелите на нашата планета.

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!