Lavanda 5.1«Байкал ЕМ1» и лавандула

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ОКОЛО ХРАСТИТЕ

Лавандулата не обича твърда почва. Корените и наистина се нуждаят от добра циркулация на въздуха. Освен това, разбира се, трябва да се премахват плевели-вредители близо до лавандулата. Затова разрохкването на почвата и плевенето трябва да се правят редовно. Има и по-лесен начин – да се направи върху лехата с лавандула добър слой от мулч с помощта на ЕМ-компоста.
Но при всички случаи около основанието на растението почвата трябва да остава непокрита. Това ще опази растението от гниение.

Когато се използват мулчи от ЕМ-компоста, отпада необходимостта за плевене, разрохкване и торене:

АЛТЕРНАТИВА НА ПЛЕВЕНЕТО
Когато междуредието е покрито със слой от мулч от ЕМ-компоста, той изпълнява не само функцията на акумулатор на хранителни вещества и колонии на размножаващи се полезни бактерии, но също така и изолира почвата от проникване и кълняемост на нежелани гости – семена на плевели.
АЛТЕРНАТИВА НА РАЗРОХКВАНЕТО
Фактът е, че микроорганизмите, които се съдържат в ЕМ-препарат, унищожават изцяло лепкав глутен, който уплътнява почвата и пречи на проникването на влагата и въздуха в дълбочина.
Почвата се слепва, обикновено, заради бактерии, които се отделят като отпадъчни продукти на жизнедеятелността на лепкавата субстанция, която захранва следващите поколения от тези бактерии. Микроорганизмите, коите се съдържат в Байкал ЕМ-1, простичко казано, изяждат тази слуз, като отварят достъп за вода и въздуха в дълбочината на почвата.
След редовно прилагане на препарата върху обособени парцели, се създава впечатление, че земята там е перекопана от земни червеи (които, между другото, обичат да живеят и активно се размножават там, където препаратът се използва).
АЛТЕРНАТИВА НА ТОРЕНЕТО
По същия начин, ако около храста има дебел слой от мулч от ЕМ-компоста, ние можем изобщо да се откажем и от използването на други торове – както химически и минерални, така и био-препарати и подобрители. ЕМ-компостът съдържа всички необходими вещества за да осигури напълно растежа, храненето, устойчивостта и имунитета на растението. Разлагащ се под въздействието на външни фактори, препаратът през целия сезон ще доставя на растението хранителни вещества и нови порции на полезните бактерии, които няма да позволят на болезнетворните микроорганизми да се развиват, но ще засилват имунитета на растенията и стимулират бързия растеж и пишното цъфтение, което няма да е усложнено от борбата с патогените.
РАЗХОДЪТ НА ЕМ-КОМПОСТА НА 1 ДКА
Максималния (оптималния) обем на ем-компоста на 1 дка = 1 тон.
На практика, като се има предвид, че земята непосредствено около стъблата на растенията трябва да остава чиста и да се слага компоста в канавките на междуредието с последващо окопаване – напълно стигат 400-500кг\дка.
ЕМ-компост е концентрат от органични вещества, ферментирали с помощта на ЕМ-препарата. Това е най- продуктивния начин за използването на наличната органика (върхове, плевели, трева, оборска тор, листа, талаш, костно брашно, слама, хранителни отпадъци и т. н.).
ЕФЕКТ!
• Прилагане на ЕМ-компоста е най-еэфикасно в ЕМ-технологиите: в някои случаи се стига до повишаването на реколтата на плодови и зеленчукови култури до 200-400 %.

«Байкал ЕМ1» В КАЧЕСТВОТО НА ТОР

Следва да се прилага в няколко стъпки:

1. Обработка на почвата

Добавяне в горния аеробен слой на почвата на колонии от полезни микроорганизми за понататъшното им размножение.
ЕСЕННА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА.
При наличие на трайни насаждения — 1х1000.
Върху чисто поле с остатъци от органика – 1х100.
Тези, които не правят концентрирана обработка на почвата с ЕМ-раствора, не разбират какво е ЕМ-технологията. Есенната обработка на почвата с използване на ЕМ-технологиите е значително по-ефективна от пролетната обработка. Тя позволява на Ефективните Микроорганизми:
• през времето между сезоните, преди да замръзне почвата, те могат да работят дълбоко под земята, като възстановяват хумуса, разрохкват почвата, подпомагат за натрупване на азота, калия, фосфора и микроелементи;
• те възстановяват качеството на почвата, като подтискат развитието на фитопатогени;
• те стимулират почвата да се събуди след зимния си сън (поддържайки температурата по-висока с 2-5 градуса, ЕМ позволява на растенията да понасят по-добре замръзването на почвите).
И още нещо. Закалени от ниски зимни температури, адаптирани към определена среда, ЕМ проявяват по-голяма активност, в сравнение с микроорганизмите, добавяни в почвата на пролет, на тях, както и на расте­ нията е необходимо време за адаптацията към средата, в която обитават.

Важно!

• Колкото по-рано през есента ще бъде добавен ЕМ-препарата в почвата (под формата на ЕМ-компост или ЕМ-разтвор), толкова по-добре ще се адап­тират и ще се размножават полезните микроорганизми в почвата в Вашата градина. Най-важно е, че температурата на почвата да не е по-ниска от + 15 °С.
• Обилно полейте с ЕМ-разтвора 1:100 всички освободени от растения участъци.
Това мероприятие е желателно да се повтори няколко пъти.

2. Накисване на посадъчния материал.

Предпосадъчното накисване на резници става с ЕМ-разтвора 1:1000 – 1:2000
(10 или 5 мл ЕМ-препарата на една кофа с нехлорирана вода) от 30 мин до 2 ч – в зависимост от дебелината, крехкостта и порьозността на тялото на резниците.
Тази процедура способства за бързото вкореняване, по-добра адаптивност на посадъчния материал (до 97-99 %), както и за развитието на по- мощна коренева система на растението.
ПОЛИВАНЕ:
Препаратът е незаменим в началото на вегетация (растеж) — азотофиксиращите бактерии, които са включени в състава на Байкал ЕМ-1, отговарят за развитието на зелената маса. Преди периода на цъфтежа можем да опръскаме растенията с разтвор 1х1000. Разходът на препарата е 0,5 л\дка. (28 дка = 14л от препарата) Повтарно пръскане се препоръчва да се прави веднага след събирането на съцветията.
Ако полето е подготовено през есента — при грамотно и комплексно използване на препарата, може да се достигне до получаването на две реколти за една година, за сметка на ускоряване на процесите и повишаването на температурата на почвата, цъфтежа ще започне по-рано и набира сили по-бързо, съответно, остава достатъчно време за въвеждане на растенията в режим на двукратен цъфтеж за един сезон – както показва практиката на прилагане на стимулиращия препарат Байкал ЕМ-1 върху различни култури, това е напълно възможно.
Когато, при наличие на компоста в междуредието, настъпва сух период, се препоръчва поливането на междуредието с неголямо количество вода, която измива хранителните вещества от разхвърления компост и ги вкарва дълбоко в почвата. Не бива де се увличаме – лавандулата не обича много влага, но и да се слага компоста за изсушаване не е рентабилно – така се губят полезните му вещества.

Списък на мероприятията за използване на препарата
Есенная обработка Eднократно преди зимния сезон
Пролетна обработка Eднократно след събуждане
Поливане Eднократно пред началото на цъфтежа
Пролив През сухи периоди — в междуредие
Оросяване Еднократно след събиране на реколтата

Ако използването на пълния комплекс от мероприятията не е възможен, може да се ограничи само до оросяване – преди и след цъфтежа. Използването включва два (в случай на еднократнния цикъл) или три (в случай на двухкратния цикъл) оросявания.
Разбира се, трезвият производител няма да изпусне есенната обработка и ще я извърши до настъпването на студа. Това ще е или слагане на компост, или поливане на почвата (1х1000) като в междуредието се разхвърля натрошена органика и се прекопава и се полива повторно след един месец.

Няколко практически съвета:Lavanda 4

БОРБА С БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
Байкал ЕМ-1 помога да се избавим от опасността от заразяване на лавандулата със сиво гниение (Botrytis cinerea), което е главен враг на това растение. Механизъмът е пределно прост – всички болестотворни бактерии са продукт за хранене за полезните бактерии, които са основа на препарата Байкал ЕМ-1. То ест, по същество, на микробиологично ниво, малките приятели на растенията просто ще изядат всичките им врагове.
ПРЕПАРАТ ЕМ-5 КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ИНСЕКТИЦИДИТЕ
С лавандулата обича де се храни розмариновия листояд (Chrysolina americana), тя е жертва на атаките на пенещите цикадки (Philaenus spumarius). Но не си струва да бързате с използване на химически препарати, тъй като на базата на Байкал ЕМ-1 може лесно да се приготви ЕМ-5 — биологически препарат за защита на растенията от болести и вредители, приготовен с използването на ЕМ, който при това е абсолютно безвреден за човека.
Препаратът ЕМ-5 се прилага като профилактично средство за Превенция на заболяванията на растенията и като средство за прогон­ ване на вредните насекоми. Щом попадне на листатат и плодовете, препаратът ЕМ-5 ги прави неядливи за насекомите и неблагоприятни за разви­ тието на болестотворни вируси, бактериии гъбички.

Ако разработваме ново поле:

ПОДГОТОВКА НА НОВИ ЛЕХИ
Ако задачата Ви е да обработвате нова земя, най-ефективния начин за използването на ЕМ за получаване на максималния ефект от първото засаждане на растенията е правене на ЕМ_лехите още от есента (за зимата).
СЪЗДАВАНЕ НА «ЗИМНИ» ЛЕХИ
Правят се само един път. На дълбочина и широчина с размер на една лопата се копае траншея (или премахват 10-сантиметровия слой от почвата от цялата леха) и се полива с вода. На дъното на траншеята се слага каквато и да била орга­ника — компост, торф, оборска тор, листа и т. н. – с дебелина 5-10 см, отъпква се и се полива с ЕМ-разтвор 1:100-1:250. Разход: 10 л за 3 линейни метра. Отгоре се засипва със земя. По-добре е лехите да се направят — веднага след прибирането на реколтата, тъй като микроорганизмите ще имат повече време за переработка на органиката. Подобна операция позволява още на сле­дващата година да получите от този участък максимален по обем и отличен по качество добив. Почвата се възстанавява за 3—4 години. В бъдеще за този участък е достатъчно само повърхностно нанасяне на органика(0,5-1 кг/м2) или ЕМ-разтвор (1:100-1:500).
В случая, че нямате желание или силата да копаете траншеите — оставете на мястото на старите лехи растителни остатъци, или добавете готов ЕМ-ком­пост (от 1 до 10 кг на м2). Отгоре засипете органиката със земя. Ако земята е суха, първо я полейте с вода, а после с ЕМ-разтвор 1:100. До пролетта не пипайте лехите.
При разработване на нов участък, преди зимата е необходимо да се направи провокация за плевели.
ПРОВОКАЦИЯ ЗА ПЛЕВЕЛИ
Прави се за почистване на участъка от плевели и не по-късно от 2 седмици преди редовните студове. Земята трябва да се полее с ЕМ-разтвор 1:100-1:250, при пропорция: 0,5—1 л на м2; желателно е лехата да се покрие с найлон (ако земята е суха, предварително полейте я с вода).
Плевелите бързо се впускат в растежа, попадат под замръзване и, при липса на осеменяване, загиват. Това е много ефективен способ!

 
 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!