em-na-pole

БАЙКАЛ ЕМ1 НА ПОЛЕТО

Приготвяне на работният разтвор на «Байкал ЕМ1»

Пръскачка с обем 3000л се измива добре от използваните по-рано химически препарати. Запълва се до половината с нехлорирана вода с температура 15-20 градуса. Добавя се количеството препарат «Байкал ЭМ1» необходимо за 100дка (0,3л/дка х 100 = 30л). Допълва се пръскачката с вода до горе и се разбърква.
Разходна норма – 20-30л работен разтвор на 1 дка.

«Байкал ЕМ1» при отглеждане на полеви култури

Култура Мероприятия Срок за изпълнение Разход за една обработка, л/дка
Подготовка на почвата
За всички култури Пръскане на растителните остатъци и млянката от слама Веднага след прибиране на реколтата 0,5
За всички култури Пръскане на растителните остатъци и добавената оборска тор Веднага след прибиране на реколтата 0,5
За всички култури Пръскане на сидератни култури След косене и преди заораването им на 10-15 см в почвата 0,5
За всички култури Предпосевно пръскане на почвата Напролет преди сеитба 0,3

Предпосевна обработка на семената (ситнодисперсно пръскане)
Приготвяне на работният разтвор на препарата :
2 л препарат + 10 л нехлорирана вода (15 – 20°С).
Прави се ситнодисперсно пръскане на семената.
2 л на 1 т семена.

Култура Разход на препарата Начин на обработка. Срок за изпълнение
Зърнени житни култури пшеница ечемик, ръж, овес, тритикале и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 2-3 лист, на фаза братене и вретенене.
Захарно цвекло 0,3л/дка Пръскане по време на първата половина от вегетация на фаза 4-6 лист и 6-10 двойки листа до съединяване на редовете (изчезване на междуредията)
Маслодайни култури слънчоглед, рапица, соя и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията при поникване, на фаза 6-8 листа и фаза бутонизация.
Царевица 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 2-3 и 6-7 лист и на фаза цъфтеж.
Зернено бобови култури грах, соя, боб, фуражни бобови култури, леща 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията през 10 -15 дни след поникване и на фаза бутонизация.
Лен 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза бавен растеж (8-10 см) и на фаза бърз растеж (12-15см), 10 дни след първото пръскане.
Картофи 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията след поникване и на фаза бутонизация.
Зърнени култури просо,елда , ориз и др. 0,3л/дка Пръскане по време на вегетацията на фаза 3-5 лист и на фаза бутонизация.
Фуражни растения (треви) 0,3л/дка Пръскане на фаза бутонизация и след косене.

Важни правила при използване на микробиологичният препарат «Байкал ЕМ1»

Микробиологичен препарат «Байкал ЕМ1» — при интензивно, ресурсоспестяващо, екологично и био земеделие.
Препаратът се използва на различните стадии на подготовка на почвата, засаждане и вегетация на растенията. Най-голям ефект се постига при комплексното му използване:
• Основна подготовка на почвата (внасяне на компост, приготвен с препарата «Байкал ЕМ1» и разтвор на препарата);
• Предпосевна обработка на семената;
• Предпосевно внасяне в почвата на компост и раствор;
• Пръскане на растенията с раствор в периода на вегетация.
Разход на неразреден препарат «Байкал ЕМ1» за полевите култури, при еднократно внасяне на препарата в периода на вегетация (вместо на различните стадии) – 0,5 л/дка. Разрежда се до степен, гарантираща равномерно разпределение на препарата по почвата (растенията).
Изисквания към предпосевната обработка на семената:
— равномерно распределение на препарата върху количеството семена;
— максимално кратко време от обработката до сеитбата;
— влажността на семената не трябва да се увеличава с повече от 1%.
При използване на оборудване за обработка на голямо количество семена:
— измийте добре оборудването за обработка(пръскане) на семената;
— или измийте елеватора и пръскачката .
При накисване, пръскане, сушене и сеене да се избягва попадане на пряка слънчева светлина върху семената.
При механизирано приложение на препарата на големи площи, не се указва степента му на разреждане. Тя се определя, както в зависимост от обема и производителността на използваните пръскачки, така и от необходимостта да се разпредели равномерно разтвора на препарата по повърхността и растенията.
Разреждането на препарата трябва да става с нехлорирана вода.
Оборудване: различни типове ръчни или механизирани пръскачки.
Не се препоръчва да се обработват площите и растенията при наличие на пряка слънчева светлина. Обработката трябва да се прави сутрин преди изгрев, вечер след залез или при мъгливо/облачно време.
При предпосевно внасяне на препарата в почвата е необходимо веднага да се обработи на дълбочина 5 – 10 см (заораване, дискуване, фрезоване или др). Ако след внасяне на препарата завали дъжд , то не се изисква допълнителна обработка на почвата.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!