yagodiОтглеждане на ягоди и горски ягоди

с използване на ЕМ технология позволява да получим огромна реколта от ягоди и горски ягоди върху много малки площи. Реколтата идва экологично чиста, химикали въобще не се използват.

Работи на участъка с маточни растения.

В Русия хибридните сортове размножават вегетативно. Затова на пролет, в началото на вегетацията, на плантациите на ягоди/ горски ягоди отбелязват маточни растения (или участъци с маточни растения), почистват ги от стари листа и след 1-2 дни напръскват (до появяване на капки) с „Байкал ЕМ-1” като правят разтвор 1:500. След 2-3 дни растенията поливат с разтвор „Байкал ЕМ-1” с концентрация 1:1000. На следващият ден почвата хубаво се разрохква и се засипва със слой от хумус или друг вид мулч при височина на слоя 5-6 см.
Когато се появят ластуните, те трябва да бъдат насочени в междуредията, а появилите се пъпки се отстраняват. Същовремено плантацията трябва умеренно да се полива с лейка, като във водата за поливане се добавя веднъж седмично „Байкал ЕМ-1” с концентрация (1:1000).
Растенията и вкореняващи се възли по ластуните се препоръчва да се напръскват с „Байкал ЕМ-5” (начин на приготвяне на разтвора прилагам отделно) като напръскваме с този разтвор с помощта на пръскачката с финна струя целите растенията, особено долната страна на листата им.

Устройство на терен за разсад.

Успоредно с извършването на горепосочените работи на участъка с маточните растения е необходимо да се подготвят лехите за възли с ластуни за пресаждане, с корени и листа във вид на розетки (разсад) – терена за разсад. За тази цел, най-напред е необходимо да се определи количеството на възлите за пресаждане (разсад) и да изчислят размерите на лехите, като се вземе предвид, че разстоянието между разсада по лехите (което частично се определя от разположението им върху ластуните, с помощта на които те се пресаждат) не бива да е по-малко от 10 см.
След това, като приемем факта, че първият по реда възел-разсад върху всеки ластун за пресаждане трябва да се потопи във вода, следва да се подготови една или няколко неголеми по обем открити резервоари-тавички на едно ниво с почвата за напояването и в подходящите за това места. Към тавичките трябва да има прилягащ почвен ръб с височина 15-20 см, оформен от горния слой на тревиста почва. Горния слой на почвата, пронизан от корни на житни растения (или, например, полезният плевел пирей) — 2 части, хумус — 2 части, речен пясък — 1 част. В рамките на 1-1,5 седмици преди пресаждането на ластуните лехата трябва да се обработи с разтвор от „Байкал ЕМ-1” (1:1000). Нормата на разхода — 1 л раствор на 1 квадратен метр. 1-2 дни преди пресаждането резервоарите на разсадника запълват с вода до горе резервоарите на терена.

Пресаждане и отглеждане на разсад.

При пресаждането на ластуните върху подготвената леха (ориентировочно от 10-15 май) повърхността на лехата трябва леко (на дълбочина около 1 см) да се разрохка и в този разрохкан слой да се сложат корените на разсада, които се намират по ластуните, откъснати от маточното растение. Корените на всяки първи по реда възел за пресаждане трябва да престоят в разтвора „Байкал ЕМ-1” (1:1000). Обемът на резервоарите (тавичките) трябва да е минимален.
След това трябва да се поръсят всичките пресадени растения със същия, какъвто и в тавичките, разтвор „Байкал ЕМ-1”(1:1000). Напръскването трябва да се извършва няколко пъти на ден, като го редуваме с поливане. От първите две растения върху всеки от ластуните трябва да се премахват новопоявилите се ластуни.

Подготовка на почвата под разсадника.

Наред с всичките посочени по-горе дейности, започнати от есента на миналата година или от февруарските кофички с разсад по первазите на прозорците през текущата година, трябва да се започне и подготовката на почвата за създаване на терена. Тази подготовка включва следните агротехнически мерки.
Най-напред, почвата, предвидена за засаждане на ягодите, се полива или напръсква с разствор(1:1000) „Байкал ЕМ-1” в съотношение 200 мл от препарата (200 литра от готовия разтвор) на декар и щателно се изравнява.
След това препоръчително е, 2-3 седмици по-късно да се засее цялия този участък с ръж или фуражни хибридни сортове на жито, получени чрез хибритизацията му с ръж, — тритикале. Посевната норма е 20 кг на декар. Това количество семена преди да бъде засято трябва да се поръси с 200 мл от готов разтвор от „Байкал ЕM-1” (1:1000).
През месец май, след завършването на братене, целият разсад трябва да се вкара на дълбочина 10-12 см, то ест, почвата трябва да се разрохка без объщане на пласта заедно с растенията и да се изравни. Растителната маса в този случай играе ролята на «зелено наторяване» (сидерална култура).
Незабавно след култивацията е необходимо участъкът да се полее или да се напръска с разтвор „Байкал ЕМ-1” с концентрация 200 мл от препарата (или 200 литра готов разтвор) на 1 декар.
7-10 дни по-късно, ако почвата е слабо овлажнена, е необходимо обикновено поливане с вода.
Също така след една седмица (то ест 14-17 дни след култивацията) участъкът трябва да се обработи с помощта на пръскачка с разтвор „Байкал ЕМ-1” с биостим (на 100 кв.м от терена — 10 мл препарат и 8 мл маточен разтвор биостим). Не забравяйте, че работните разтвори, които съдържат биостим, е необходимо да се използоват в срок до 4 часа след приготвенето му.

Оформяне на терена и грижи за него.

В средата на месец юни на терана е необходимо да се направят успоредни бразди с разстояние между тях 45 см и дълбочина 8 см. Тези бразди трябва да се поливат с разтвор „Байкал ЕМ-1” в съотношение 1:2000 (500 мл на 1 тон вода) така, че почвата на дъното на браздата да се увлажни на дълбочина от 5 до 7 см.
Преди да се изберат растенията за разсада за пресаждането от разсадника на терена, предназначен за ягоди, те следва да се обработят с обикновен (1:1000) разтвор „Байкал ЕМ-1” – с помощта на пръскачката, до появата на капки.
Препоръчително е, след като бъдат избрани, розетките с ластуни изцяло да се потопят за 1 час в еднопроцентен разтвор на колоидна (прахоообразна) сяра — за унищожаване на нематода.
Преди да бъдат пресадени растенията се отделят едни от други и излишните им листа по розетките се откъсват, като оставят от 2 – до 5 развити млади листа. След това ги засаждат в бразди с разстояние 20 см едно от друго, присипвайки със земя и мулчират с талаш, смесен с листа. При липса на талаш може да се използва какъвто и да е ситен мулч. Височината на слоя му да е от 2- до 3 см.
През първите три-четири дни е много желателно часто поливане на пресадените растения с помощта на пръскачка с финно струя.
Обработка с „Байкал ЕМ-1” (1:1000, 100 литра от готовия разтвор на 1 декар) – веднъж седмично, до август месец.
През август месец мулчирането на терена се повтаря и два пъти (5-10 и 20-25 август) се полива (при липса на влага) при нормални показатели на разхода 3000 литра (300 кофи) вода на 1 декар, като съчетават поливането с обичайната обработка с ”Байкал ЕМ-1” (1:1000, 100 литра на 1 декар) след поливането.
Необходимо е да се следи появяването на нови ластуни, когато се появят, се отстраняват.
През септември „Байкал ЕМ-1” се прилага за последен път и отново теренът се мулчира с компост, хумус или слама с листата от дървесни растения. Трябва да се стараем да разнообразяваме състава на мулча. Височината на мулчиращ слой преди зазимяването на растенията трябва да е от 8 — до 10 см.

Грижи за плодоносния терен.

На пролет, преди началото на активния растеж, следва да бъдат премахнати от терна всички изсъхнали и повредени през зимата листа. Най-добре е да се изгорят, тъй като по листата остават ларвите на вредители. След отстраняването на листата теренът трябва да се натори с градинарска смеска (1 кг от смеската на 100 кв.м), добавяйки тези средства във водата, съчетавате торенето с поливане.
На следващия ден теренът трябва да се покрие с талаш — 3-4- сантиметров слой или друга растителна маса. С помощта на пръскачка или лейка теренът се полива с разтвор „Байкал ЕМ-1” — 20 мл от разтвора на 100 кв. метра.
През следващия период чак до беритбата на ягоди е достатъчно, ако се използвам «Байкал ЕМ-1» (1:1000, 1 кофа на 100 кв.м) еднократно като към него да се добави и биостим — 8 мл от маточен разтвор на 1 кофа.
1-2 дни преди беритбата на ягоди – за по-добро съхраняване и транспортировка, трябва плодовете да се обработят с пръскачка (до поява на капки) с „Байкал ЕМ-1” в съотношение 1:500 .
Докато не приключи периода на плодоносене на растенията, новопоявилите се ластуни трябва да се премахват.

Грижи за многогодишните култури.

В случай, ако решите да използвате терена и за следващата година, след обирането на реколтата на ягоди, земята обилно се полива и се обработва с „Байкал ЕМ-1” (200 мл от препарат на 1 декар).
В края на юли месец всичките надземни листа на растенията се премахват, освен най-младите, слаборазвити, след което, на същията ден, се извършва обработка с еднопроцентен разтвор на меден сулфат с калциев окис (10 л разтвор на100 кв.м) за дезинфекция на терена през следващите десет дни.
След това следва разрохкване на почвата на междуредията (с вили, без да се обръща пласт почва) на дълбочина от 5- до 10 см и мулчиране със слама и компост, след което трябва да се извърши обилно и равномерно поливане (5000 литра вода на 1 декар).
В средата на август месец поливането и мулчирането трябва да се повторят.
Ежеседмичната обработка на порастващите храсчета на горска ягода (с пръскачка, до появява на капки) с разтвор „Байкал ЕМ-1” (1:1000) се препоръчва до края на месецсептември. В този период отстраняват ластуните и излишните растения, като спазват схемата на разположението на храстчета 45×20 см.
От пролетта през втората година плодоносенето на терена изисква същите грижи с тази разлика, че болните или неуцелели през зимата растения трябва да бъдат отстранени, а мястото им да се засипе със пепел, желателно от слънчогледи. Също така е необходимо да се извърши обработката на храстчета горска ягода с разтвор „Байкал ЕМ-5 (1:100). Листата трябва да се обработят и от двете страни.
През лятото върху тези места насочват ластуните на съседните растения, а излишните ластуни и розетки премахват. Пролетното поливане правят само в този случай, ако прогнозата за април и май не обещава валежи. В останалите случаи мулчирането на междуредията и използването на ЕМ-културата ще осигурят достатъчната влажност в почвата за сметката на кондензация на влага от въздуха, при липса на дъжд.
Биостимът може да се използва отделно от ЕМ-културата на есен по почвата, на пролет – по почвата и растенията (8 мл маточен разтвор на 10 л вода). „Байкал ЕМ-1” и биостимът взаимно се подсилват.

 
 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!