1276113

Регламент за прилагане на микробиологическия препарат «Байкал ЕМ1» в комплекси за отглеждане на Едър Рогат Добитък /ЕРД/

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЯ ПРЕПАРАТ «Байкал ем1»  В ЖИВОТНОВЪДНИ КОМПЛЕКСИ ЗА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК /ЕРД/  С ЦЕЛ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНИ ВРЕДНИ МИРИЗМИ И ЗА ПРЕРАБОТКА НА  ТОР.
Област на прилагане Развъждане Разходен разтвор от препарата Начин, срокове и резултат от прилагането на препарата/th>
Премахване на вредните неприятни миризми в помещенията на Добитъка в присъствие на животните 1:7 10л на 20м2 1 път на 7 дни (1 месец или докато се премахне миризмата).
След това се напръсква 2 пъти в месеца.
Прилагане в местата на струпване на тор  карти, бази и др. 1:7 10л на 4т 2 пъти в месеца.Премахване на неприятните вредни миризми при ферментация на оборски тор
Компостиране на пресен оборски тор 1:7 10л на 4т Равномерно внасяне на раствор от препарата.Получаване на ефективен органичен тор след 30-40 дни.
Компостиране на отлежал оборски тор 1:7 10л на 4т Равномерно се внася разтворът от препарата в компостираната маса, с което се осигурява 70% влажност.Компостирането на оборския тор става след 40-60 дни.
Обработка на настилките на ЕРД 1:7 2л на 1м3 1 път на 7 дни. Отстраняват се на миризмите и се извършва ферментация на оборския тор.
ОБРАБОТВАНЕ С  МИКРООРГАНИЗМИ ОТ ПРЕПАРАТА «Байкал ЕМ1»  В МЕСТА НА НАТРУПВАНЕ  И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБОРСКИ ТОР ОТ ГОВЕДА ЗА УСКОРЕНО ПРЕРАБОТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА НЕПРИЯТНИТЕ ВРЕДНИ МИРИЗМИ.

Да се разбъркат 10 л от препарата на 70 л питейна вода (при температура 20- 25оС).
Равномерно  да се разпредели 10 л работен разтвор върху 20 м2  повърхност .
• два пъти на месец в присъствието на животните с помощта на опръсквателя или помпа за миене равномерно се опръскват повърхностите на стени, подове, прегради, стъргалки, шнекове.
• Равномерно се обработват местата на струпване на оборски тор и самия тор.
• Работният разтвор трябва да се изразходва в рамките на едно деннонощие.
• Допуска се и е желателно попадането на работния разтвор от препарата върху животните и фуража.
• след 7- 10 дни от започване на обработката вредните неприятни миризми изчезват.
• за предпочитане е обработката да се провежда в затворени помещения
Обработка на оборския тор на площадките за компостиране или в депата за тор.
Да се разбъркат 10 л от препарата «Байкал ЕМ1» в 70 л питейна вода (при температура 20- 25оС).
Разходната нормата на работния разтвор е 10 л  на 4 тона оборски тор.
• два пъти в месеца равномерно с помощта на помпа или дезинфекционна установка се обработва торта.
• Препаратът трябва да се внася равномерно спрямо количеството тор, което се натрупва за съхранение в контейнера.
Ферментацията на оборски тор отнема 30-40 дни след започването на обработката, като температурите трябва да са положителни.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!