korm-ptichi

1. Карт (лагуна)

Разход (норма) – 1 литър на 1 тон при подаване и 0,5 литър на тон при оросяване
работен разтвор — 1:100
Периодичност — внасяне при подаване в карт + 2 пъти в месеца – оросяване на поверхността.
Срок – от 7 до 15 седмици, в зависимост от атмосферните условия.

Общо (за 4 тона):
4 литра при подаване
2 литра 2 пъти на месец; за 2 месеца — 8 литра
______________________________________
Общ обем: 12 литра

2. Площадка на открито

Разход (норма) – 300-500 мл на тон
Работен разтвор 1:100
Периодичност – внасяне на препарата при оформяне на лехи — еднократно
Смесване (разбъркване) през ден за срок от две седмици
На 15-ти ден се оформя голяма купчина за повишаване на температурата.
Купчината трябва да престои 4 седмици.
______________________________________
общ обем: 1,5 — 2 литра

(от своя опит препоръчвам да използвате по-силна концентрация – 1 литър на 1 тон)

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!