furazh2

Храна за свине. Технология на приготвянето на храни с добавен препарат „Байкал ЕМ-1”

ЕМ препаратът Байкал ЕМ-1 влияе положително на състава на кръвта на животните. Добавянето на ферментирала храна способства увеличаването на количеството хемоглобин от 120 г/л до 132 г/л и еритроцити – от 6,2 млн/мм3 до 7,8 млн/мм3, макар че при свинете те бяха в нормални граници. Наблюдава се повишаване на количеството левкоцити от 10,4 хил/мм3 до 12,5 хил/мм3 за сметка на съдържанието на лимфоцити и моноцити.

Наблюдава се и повишаване на активността на АЛТ от 0,45 мкмол/чхмл до 0,59 мкмол/чхмл. Активността на АСТ също малко се повишава: от 0,65 мкмол/чхмл до 0,89 мкмол/чхмл, но получаването на данните остава в пределите на нормата. Храненето на животните с ферментирали храни стимулира функционалното състояние на черния дроб, проявяващо се в засилването на синтеза на серумния албумин и повишението на нивото му в кръвния серум на 120-дневни прасенца 1,3 пъти. Също така се наблюдава повишаване на количеството на у-глобулина от 22% на 26%, което показва засилването на резистентността на организма. Количеството общ белтък на кръвния серум при експерименталните животни в сравнение с контролнната група се увеличи от 62,3 г/л до 70,5 г/л.

В кръвта на прасенцата от всяка група се забелязва положителното влияние от ферментиралите храни на съдържанието на заменимите и незаменимите аминокиселини и съотношението между тях.

След двумесечно хранене на всяка група се наблюдава увеличаване на незаменимите и заменимите аминокиселини. Общото съдържание на аминокиселини в кръвта се покачва от 32,25 мг/100г до 39,95 мг/100г (Р < 0,05). Така храните, ферментирали с ЕМ препарата Байкал ЕМ-1, обогатяващи се с аминокиселини, които след това постъпват в кръвта и се използват за биосинтезата на белтъците. В крайния резултат това способства подобрението на ръста на животните. Така на четиримесечна възраст средната маса на опитните свинчета превишава масата на контролните с почти 11% (Р < 0,05). В ЗАО (Затворено акционерно дружество) „Племзавод „Цветков“’ (Кудиново Малоярославски район, Калужска област) в продължение на месец се проведе експеримент по използването на микробиологически препарат Байкал ЕМ-1 с цел повишаване теглото на прасенцата. За провеждането на опита са отделени две групи: опитна и контролна, по 10 прасенца на средна възраст. Преди началото на експеримента е проведено контролно претегляне, резултатите от което, са приети за стартови. Всички животни се отглеждат при еднакви условия и с еднаква дажба на храна: прасенцата от опитната група получават Байкал ЕМ-1 във вид на добавка към храната, по улеснена схема: ежедневна доза от препарата, сътоветстваща на възрастта на животното и се определя индивидуално. След 30 дни е проведено повторно претегляне. Резултатите от експеримента са представени в таблицата.

Показател Маса, кг Тегло, кг/ден
стартова след 1 месец на групата за месец на групата за ден на 1 глава за ден
Опитна група 467 735 268 8,93 0,89
Контролна група 431 635 204 6,80 0,68
Разлика 36 100 64 2,13 0,21

Месец до експеримента среднодневното тегло на глава в опитната група съставя 890г, което е с 31% по-високо, отколкото в контролата (в контролната група теглото е 680г).
Опитът показва, че използването на микробиологическия препарат Байкал ЕМ-1, даже по опростената схема, способства подобряването на усвояването на храните и увеличаването на дневните тегления.

Хранителната смес за свине, предназначена за ферментация, трябва да включва:

• определен вид храна (смлени зърнени храни и бобови растения, или смеси на монохрани);
• Байкал ЕМ-1 се използва в определени дози, характерни за всеки вид монохрана и хранителни смеси (царевица – 0,1%, грах и соя и хранителна смес – 0,3%, ечемик – 0,5% от масата на храната);
• Субстрат за подобрение на ферментацията (захар, петмез и др.) – 1% от масата на храната;
• Вода за овлажняване на сместта до влажност 35-40% (до състояние на бучка, която лесно се рони)

Сместа щателно се смесва и се слага в непрозрачни полиетиленови торби, от които се изтисква въздухът, здраво (херметически) се връзват и разпределят в тъмни боксове (най-добре в термостат), където се поддържа температура от 25оС. При такива условия, в продължение на 5 дни, се провежда ферментацията.

При несъблюдене на херментичността на торбите температурата на сместта може да се повиши до 40оС и нагоре, което ще доведе към разваляне на храната. Контролът на температурата на хранителната смес се осъществява с помощта на термометър, оставен между торбите.
При приключването на ферментацията, храната трябва да има приятна специфична миризма. Готовата ферментирала храна трябва да се пази не повече от 4 дни при температура от 4оС до 8оС.

За хранене на свинете ферментиралата храна щателно се смесва с неферментиралата. Към дажбата на свинете ферментиралата храна трябва да съставя 5%-10%.

В случай на непосредствено използване на препарата с вода, дозата му не трябва да надвишава 0,4 мл на кг жива маса на животното.

Повишената доза на препарата и по-продължителната ферментация на храната могат да влошат биологическите ѝ ценности или дори да я развалят.
Забранява се:

• Използването за ферментация на храна и непосредствено хранене на животните на Байкал ЕМ-1 с неприятна, гнилостна миризма;
• Използването на ферментирали храни, които имат неприятна, специфична миризма или покрити с плесен;
• Да се смесва Байкал ЕМ-1 с мляко при храненето на прасенцата.

Комплексни схеми за приемането на ефективни микроорганизми за увеличаване производството, отстраняването на миризми и преработването на отпадъците в животновъдството

Област на прилагане Конц. Възраст Разход Забележка
а) поливане 1:1000 1-10 0,2-0,5 л/глава по възраст Ферментация на обезмаслено мляко, суроватка, добавя се към водата за пиене. Нормализира се микрофлората на стомашно-чревния тракт
1:500 11-20
1:250 21-30
1:250 31-50
1:250 51-60
1:250 61-70
б) ферментация на храните 1:100 Добавяне към храната 1-5% ферментирали храни
в) опръскване на храната 1:100 Подобрява усвояемостта
г) обработка на помещенията (в присъстиве на животните) 1:7 1 л/3м2 Всеки 7 дни, докато не изчезне миризмата, след това 2 пъти в месеца (с пръскачки)
добавяне към системата за отвеждане на оборски тор 1:10 10 л/м3 Редовно. Намалява съдържанието на вредни газове, нормализира микрофлората на помещенията. Стартиране на процеса на ферментация на органичната материя.
е) добавяне към оборския тор, шахти, т> 14 ° C 1:10 1 л/м3 Пръскане на Байкал EM-1 разтвор върху настилката. Получаване на EM компост.
з) добавяне към водата при измиването на оборудването 1:100 Инхибиране на патогенната микрофлора

Таблица на финото опръскване на помещението

ден площ под + метър стени препарат литри вода литри
1 400 17 120
10 400 17 120
20 400 17 120
30 400 17 120
8 480

ТОПЛА вода – 27-30 градуса, без хлор.
Готовият разтвор да не се съхранява – да се използва веднага след размесването.
Да се използва в присъствието на животни.
Насърчава се разтворът да попада върху кожата на животните и по хранилките.

PS: Препоръчано е да се проведе допълнителен експеримент – в отворен стъклен буркан се слагат малко свински фекалии, поливат се с разтвор Байкал ЕМ-1 и се оставя за наблюдение.
След 10-15 дни в буркана се събира колония плодови мушици, хранещи се изключително с плодове и зеленчуци, което доказва пълното превръщане на патогенната среда в пробиотичен хранителен субстрат.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!