Baikal06

Байкал ЕМ1

Представяме  на вниманието ви «Байкал ЕМ1» — многоцелеви микробиологичен препарат, разработен от водещи Руски микробиолози, като продукт представляващ комплекс от живи полезни микроорганизми, който се използва за възстановяване на почвата, подсилване на имунитета (а следователно, и жизнената сила) на растения, птици, животни и вървейки  по хранителната верига – човека.

Използване  в растениевъдството:
В състава на препарата «Байкал ЕМ1» влизат около 60 штама микроорганизми. Заедно те образуват устойчива симбиоза. Поддържат се и за това продължително живеят  в почвата.

Ето най-големите групи на микроорганизми, влизащи в ЕМ-препарат и най-важните им функции:

Фотосинтезиращи бактерии

Това са независими самоподдържащи се микроорганизми. Тези бактерии синтезират полезни вещества от кореневите израстъци на растения, органични вещества и отровни газове, като използват слънчевата светлина и топлина на  почвата, като источници на  енергия. Полезните вещества са аминокиселини, нуклеинови киселини, биологично активни вещества и захари. Те способстват на развитието и растежа на растенията. Тези вещества се поглъщат непосредственно от растенията и са храна за  развиващи се бактерии. В отговор на увеличения брой фотосинтезиращи бактерии в почвата расте съдържанието на други ефективни микроорганизми. Например, съдържанието на микоризни гъби се увеличава поради наличието на аминокиселини. А микориза, на свой ред, подобрява разтворимостта на фосфати в почвите, набавяйки на растенията недостъпния по-рано фосфор.

Млечнокиселинни бактерии

Те изработват млечна киселина от захари и други въглехидрати, произведени от фотосинтезиращи бактерии и дрожди. Напитки като кисело мляко или саламура за кисели краставички произвеждат с помощта на млечнокисели  бактерии. Млечната киселина е  мощен стерилизатор. Тя подтиска вредните микроорганизми и ускорява разлагане на органичните вещества. Освен това, млечнокиселите бактерии ферментират лигнини и целулоза. Млечнокиселите бактерии са способни да подтискат разпространението на вредния микроорганизъм Fusarium, който причинява болести по растенията. Увеличаването на числеността на Fusarium-а отслабва растенията, като предизвиква развитие на други болести и често завършва с образуване на нематоди. Броят на нематодите намалява постепенно, тъй като млечнокиселите бактерии възпрепятстват разпространението на Fusarium-а.

Дрожди

Синтезират антибиотици и полезни за растенията вещества като аминокиселини и захари, които се произвеждат от фотосинтезиращи бактерии, органични  вещества и корени на растения.

Биологически активните вещества като хормони и ензими, произвеждани от дрожди, стимулират растежа на корена. Те отделят полезни субстрати за млечнокисели бактерии и актиномицети.

Актиномицети

Според структурата си те са междинни организми между бактерии и гъбички. Произвеждат естествени антибиотични вещества от аминокиселини, които се фотосинтезират от бактериите и органичното вещество. Тези антибиотици подтискат растежа на вредните гъбички и бактерии.

Актиномицетите могат да съществуват съвместно с фотосинтезиращи бактерии. По този начин, и двете групи допринасят за подобряване на състоянието на почвата.

Ферментиращи гъби

Гъбите като Aspergillus и Penicillium бързо разлагат органичните вещества, произвеждайки  етилов спирт, сложни етери и антибиотици. Подтискат миризми и предотвратяват замърсяване на почвата с вредни насекоми и техните ларви.

Всяка една разновидност на ефективни микроорганизми  има собствената си важна функция. Но в същото време поддържа действието на другите микроорганизми и използва вещества, които са били произведени от тези микроорганизми. Симбиозата е именно това явление на съвместно съществуване и просперитет.

Когато ЕМ се развива в почвите като една общност, количеството на полезните микроорганизми се увеличава. Микросвятът на почвите става по-богат, а микробните екосистеми в почвата са добре балансирани, при което патогенните микроорганизми не се развиват. По този начин, се подтискат  болестите в почвите.

Корените на растенията отделят въглехидрати, аминокиселини, органични киселини и активни ензими, които ЕМ използва за растежа. По време на този процес те на своя ред, осугуряват на растенията аминокиселини, нуклеинови киселини, различни витамини и хормони. В околокореновата зона ЕМ образува симбиоза с растенията. Следователно, растенията се развиват в изключително благоприятни условия.

Малко информация от общ характер:

В природата всичките микроорганизми (бактерии) се разделят на две категории – ДЕгенериращи (патогени, вредни) и РЕгенериращи (полезни) и няма нито един организъм или късче земя, литър въздух или вода, където няма да има от едните или от другите – те са навсякъде.

Когато регенериращите микроорганизми, по една или друга причина, намаляват (спадане на имунитета), територията веднага се превзема от дегенериращите такива (патогенна микрофлора), като се създават благоприятни условия за развитието на болести. И тогава се налага да прибягваме до химикали и антибиотици.

Когато популяцията на регенериращите микроорганизми нараства, дегенериращите направо заспиват, тъй като средата за размножаването им става неблагоприятна. В този случай химическото въздействие става ненужно. Установява се баланс, който може да се нарече екологичен баланс.
Действието на  препарата е много елементарно: в почвата, във водата, върху  растението, в организъма на птицата или животното се вкарва комплекс от живи полезни микроорганизми, които, образувайки колонията си, изместват от зоната на активен растеж цялата патогенна микрофлора (Трябва специално да се отбележи, че това е абсолютно безвредно, няма  никакви мутационни последствия и отговаря на най-строгите  екологични изисквания за опазване на околната среда), като по този начин обогатява околното пространство с продуктите на своята жизнена дейност – с полезни микроелементи.

От този момент нататък ще можем да наблюдаваме чудеса – като престава да изхабява енергията си за противопоставяне на агресивната среда и да се бори  за оцеляване, всеки организъм бие рекорда за растеж, плодовитост, устойчиваст против болести. Смъртността (която е закономерна статистика) изведнъж намалява до нулата. Агрономите и ветеринарите  удивено не знаят какво да кажат и не могат да скрият възторга си.

Семена, накиснати в разтвора с «Байкал Ем-1» имат стопроцентна кълняемост и ускорено поникване. Растенията, които се оросяват с разтвор «Байкал ЕМ-1», растат по-бързо, и в пъти са по-големи и по-силни от необработени, те дават реколта с 20-50% и даже до 70% (в зависимост от културата), срокът за съхраняване на събраната реколта се увеличава.
Когато редовно се прилага «Байкал ЕМ-1», даже на най-замърсена и отровена почва, след 5-7 години се  образува плодороден хумусен пласт, който по състава си отговаря на  показателите на чернозема.

Компостът, който се приготовя на основата на препарата, преработва органиката в пъти по-бързо (само 4-6 седмици), даже ако това да е оборски тор и целулоза. Аеробният пласт на почвата, в който живеят и действат бактерии «ЕМ», има температура с 2-3 градуса по-висока, унищожаванетио на гнилостните бактерии позволява на почвата да  стане рохкава и дишаща, сякаш са я копали червеи. Между другото, дъждовните червеи много обичат почва, обработена с  «ЕМ»-препарати и с удоволствие идват да живеят там.

«Байкал ЕМ1» заслужено наричат многоцелеви препарат.

Този препарат се използва навсякъде, където има живот:
Птиците започват да снасят съвсем различни  по качество яйца, спират да боледуват.
Кравите увеличават надоя си и също забравят за болестите. Свинете, пчелите, рибата в риборазвъдните ферми – всичко живо, докоснало се до този чудо-препарат  и производните му, се освобождават от използване на антибиотици и химикали, и получават мощен съпротивителен заряд срещу болести, като повишава здравославният си  статус, а грижовния стопанин може да се радва на резултатите си.

Има безспорен положителен опит при възстановяване на екосистемите на замърсени водоеми и заразени с тежки метали почви, при използването на препарата в градски и промишлени пречиствателни станции и много др.
«Байкал ЕМ-1»  се внася на територията на Република България неотдавна – по-малко от една година. През това време проведени немалко зашеметяващи по своите резултати експерименти, за което са направени  филми, написани статии и отчети…

Победносното (може да се каже  – триумфално за дългите 18 години) шествие на този  продукт  през девет държави (Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Литва, Естония, Узбекистан, Казахстан, Китай) най-сетне  стигна и до Българии – юбилейната, десета страна…
При очевидните достъпност като цена и икономичност на препарата — изисква се малка дозировка (литър на тон вода), Байкал ЕМ-1 с желание приемат за използване в своя технологичен процес както собствениците на малки градинки, така и едри  предприемачи.
И, тъй като бъдещето принадлежи на екологичните технологии и прогресивните стопани, има основание да сме уверени, че този уникален микробиологичен  препарат, даващ на Българския  производител очевидна  икономия и получаване на допълнителни печалби, дава също и реален шанс за възстановяването на благословената Българска земя, нейните флора и фауна, а препарата бързо да стане помощник на всеки здравомислещ производител.

produkt Baikal Tamir 0
Многофункционален препарат Препоръки за дозиране Байкал ЕМ1 (Тамир)

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!