Прилагане на препарат Байкал ЕМ1 в отглеждане на прасета

pig

Все повече и повече хора се стремят да преминат към органично земеделие, базирано върху ЕМ-технологии както на лозето си, така и в домакинството си. Налице е добър опит за прилагането им в животновъдство, птицевъдство, развъждане на риба и акваристика, пчеларство — за отстраняване на вредните въздействия върху околната среда като резултат на човешката дейност.
Следва да отбележим, че прилагането на препарата Байкал ЕМ1 при отглеждане на свине позволява практически напълно да се отменят скъпите медикаменти и хранителни добавки.
Показателен е опитът на едно от крупни животновъдни стопанства, обобщен от екипа на Научно-Изследователския Институт за животновъдство в гр. Краснода¬р/Русия/, където ЕМ-препаратът е бил използван по няколко начина. В един от случаите него започвали да прилагат три дни след раждането на прасетата, в другия — от 40-дневната им възраст, в трети — от 50-дневната им възраст, като са прилагали препарата до 60-дневната им възраст — до отбиването им. Препаратът е тестван и при изхранването на прасета-сукалчета. Първата група е получавала препарата 30 дни, втората — 45 дни. В контролните групи ЕМ- препаратът не се е прилагал. Стомашно-чревните заболявания са отсъствали, когато препаратът е бил използван от 10 и от 20 дни до отбиването на сукалчетата, докато в контролните групи такива заболявания са възниквали често.
И все пак при използването на ЕМ-препарата по-очевидна разлика е била фиксирана в опитните груп¬и при хранене на прасетата по време на целия период на бозаене: по-висока жизненост и по-голяма бройка на прасенцата за една свиня-майка. Живото тегло на прасетата, получавали препарата, е било с 6 кг по-високо, от това в контролните групи. Добър резултат има и при приагането на ЕМ-препарата в период на угояването на свине: групата, получавала препарат 30 дни, има среден прираст 400 гр., 45 дни — 444 гр. За същият период прасетата от контролната група са с прираст от 359 гр. средно. В същност, за 30 дни е било получено дополнително 1230 гр. прираст на глава, а за 45 дни — 3375 гр.
Тези данни свидетелстват за високата ефективност при прилагането на препарата Байкал ЕМ1 при отглеждане както на прасенца, така и на възрастни свине.

Как трябва да подготвим пре¬парат за употреба и прилагане?

 • Приготовяме основния разтвор на препарата Байкал ЕМ1 от концентрат съгласно инструкциите.
 • При хранене на прасенца-сукалчета използват ЕМ-препарата от третия ден на раждането им, като на 1 л. мляко се добавя 1 мл. от приготов¬ения ЕМ-препарат. В този случай препаратът следва да се слага на капки направо в устата на прасенцето.
 • От 11-ят до 30-ят ден на живота им, когато вече прасетата свикват с изяждането на храната си, на 1 л. мляко, обезмаслено мляко или вода се добавя 2 мл. от приготовения препарат.
 • От 30-ят ден и до отбиването им от свинята-майка в 1 л. храна се добавя 3-4 мл. от приготовения препарат. Разтвор с такава концентрация може да се прилага и след отбиването на прасетата от 60 до 75-дневната им възраст. Разтворът може да се използва, както за няколкократно хранене през деня, така и за един път.
 • По време на угояване на подрастващи свине се използват вече по-големи дози от ЕМ-препарата — от 20 до 50 мл. за глава на ден в зависимост от възрастта и теглото на животно¬то. Препаратът може да бъде използван както за едно, така и за две хранения. Най-добре да се дава ЕМ-препаратът сутрин, особено на прасета-сукалчета и и тези, които вече са отбити.

Изследването на процесите на развитието на прасетата при прилагането на ЕМ-препарата позволява да се определят предимствата на този метод и да се направят следните изводи:

 • препаратът Байкал ЕМ1 — много эфективно средство, повишаващо биологическата ценност на храната;
 • обработката и ферментацията на храната с ЕМ-препарата подпомага за същественото увеличаване в нея на количествата от незаменими аминокиселини;
 • храната, обработена с препарата Байкал ЕМ1, повишава дневния прираст на прасетата средно с 15-18% в периода на отглеждането им;
 • използването на ЕМ-препарата в доза — 0,4 мл. на 1 кг суха храна при отглеждането на прасетата позитивно влияе върху развитието на мускулната им тъкан, нейното биологическо и хранително качество, месото на животните става по-крехко, придобива по-висока енергйна стойност;
 • използоването на препарата за изхранване на прасетата-сукалчета при доза 20 мл. на деннонощие благотворно влияе върху процесите на липидната пероксидация, повишава съпротивителните сили на организма към болести, подобрява някои морфологически и био-химически показатели на кръвта;
 • в помещението, където се отглеждат животните при използване на ЕМ-препарата, неприятната миризма практически отсъства. Там, където помещенията са били напръскани с „Байкал”, миризмата на амоняк — газ, вреден за здравето на човека, е изчезнал напълно. Руските и други чуждестранни учени отдават това на факта, че эфективните микроорганизми на препарата интензивно потискат гнилостната (пато¬генна) микрофлора в местата за оглеждане на животните. Убедих се в това от личен опит при оглеждането на крава.

Въздействието от ефективните микроорганизми осигурява преобладаване на полезни видове микроорганизми, които естествено обитават стомашно-чревния тракт на животните.
Като цяло използването на ЕМ-технологията за отглеждане на свине и други животни възстановява и подобрява физиологичните функции на организма и повишава имунитета на животните.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!