suzuki2

Препарат ЕМ-5 – средство против дрозофила сузуки

Drosophila Suzukii (петнистокрила или винена мушица) идва от Североизточна Азия (Китай и Корея) и е бързоразпространяващ се вредител. Първоначално, тя е открита и идентифицирана в Япония. През 2008 г. за първи път присъствието ѝ е забелязано в Калифорния, а 5 години след това, този вредител е забелязан в 24 щата в САЩ и Канада. Същото се наблюдава и в Европа, където пораженията по плодовете от тази вредна мушица, в най-кратки срокове, се забелязват в Италия и Испания. Миналата година присъствието на тази мушица е отбелязано в 12 страни на ЕС, а присъствието ѝ се простира до Източна Европа.
За първи път в Европа наличието на D. Suzukii е отбелязано през 2012 г. – годината, поставяща началото на интензивното изучаване на биологията на вредителя и търсенето на начин за борба с него. Определени са методи за провеждане на наблюдение на появата и разпространението на дрозофила, препоръчани са профилактични обработки, които позволяват да се понижи рискът от поражения от вредителя по плодовете в промишлените насаждения. През 2013 г. работната група от института на Югоизточна Англия, провеждаща изследвания под ръководството на Джеймс Хаттън, разработва ефективни методи за профилактика и борба с D. Suzukii, в т.ч. са препоръчани установки, убиващи вредителя с електричество.
Въпреки новите разработки, тази мушица става сериозен проблем за производителите на горски плодове в Европа. Тя е открита в много стопанства по време на зреенето на плодовете, особено по плантациите с малина и къпина. Освен тези култури, D. Suzukii поврежда и плодовете на ягоди, боровинки, вишни, череши и много други видове овощни култури.

През 2015-2016 г. във Франция, Испания, Германия и Швейцария е регистрирано катастрофално поражение над плантациите с десертно и винено грозде (според някои данни – 60% до 90%), което нанася осезаем удар върху икономиката като цяло и в частност над производителите.
Обобщавайки динамиката на разпространение на D. Suzukii, може да се направи доста опасен извод за България – тя се намира под пряка заплаха от тотално нашествие на D. Suzukii.
През 2017г. в много райони се очаква експанзия на този вредител. На първо място към рискованите райони спадат традиционните райони за промишлено отглеждане на малини, градински ягоди, череши, къпини, десертно и винено грозде, праскови, кайсии, вишни и др.

Под особено сериозен риск се намират стопанствата, отглеждащи есенни ремонтантни видове малини (Люлин, Херетич, Оутъмн Блиц) – заради продължителния период на съзряване и събиране — август – октомври (над 90 дни за всяко растение). Те могат да бъдат своеобразен „инкубатор“ за D. Suzuki.
D. Suzukii представлява особена, стратегическа опасност за крайно уязвимите смесени стопанства, където производителите отглеждат подред ягода, лятна малина, есенна малина и други култури – това са над 80% от всички стопанства.

Такива стопанства могат да се превърнат в идеални инкубатори за D. Suzukii – от май до октомври, 6 месеца, или 180-200 дни, където на вредителя се представя възможност за пълноценно развиване на годишен цикъл на смяна на поколенията, разширявайки се в геометрична прогресия.
Точно тези стопанства рискуват да се превърнат в разсадник и огнище на разпространение на пълномащабно нашествие.

За контрол на присъствието на вредителя, се препоръчват феромонни SWD-капани, които се използват за масово ловене на възрастни екзепляри D. Suzukii. Такива капани се закачат на огради и живи плетове около плодните плантации. За по-добър контрол над капаните към тях може да се прикрепят и жълти лепкави лентички. Може да се използват вече готови лепкави феромонни капани за залавянето на този вредител.
За хващането на вредителя тези капани се слагат около участъците с дива къпина и малина – там, където плодовата мушица се развива най-добре. Най-сериозна заплаха D. Suzukii създава през втората половина на вегетационния период – когато мушицата се разселва на голяма територия. Особено привлекателни за вредителя са презрелите плодове, в които женските снасят яйца.
По време на вегетационния сезон може да се появят до 13 поколения мушици, а най-тежки последствия от присъствието на вредителя се забелязват през втората половина на лятото. Пълния жизнен цикъл на дрозофила, в зависимост от температурата на въздуха, може да продължи от 12 до 79 дни – колкото е по-топло, толкова по-бързо расте вредността ѝ (при 25оС, целият жизнен цикъл отнема около 10 дни). При температура 10-27оС, женските могат да снасят 7-16 яйца на ден, а в течение на целия си живот (20-30 дни) – до 350 яйца. Между снасянето на яйца и появата на личинки, хранещи се с плодове, минават 12-72 часа. На практика, това означава, че при брането им, плодовете могат да изглеждат здрави, а в момента на продажбата им в тях вече може да има повреждащи плода личинки. Такива плодове могат да бъдат не само причина за оплаквания от клиентите, но те могат да бъдат и абсолютно негодни за консумация.

В тази ситуация профикалтиката се оказва най-ефективния метод за борба с D. Suzukii. Използването на химическа защита позволява да се унищожат само порасналите мушици, но поради силната подвижност на насекомите, ефектът е недълготраен. В допълнение към краткотрайния ефект на химическата обработка, извършена преди събирането на плодовете, се създава и риск част от използваните пестициди да останат по самите плодове.
Поради тази причини, европейските изследователи търсят нехимически методи за борба с тази мушица. Обнадеждаващ ефективен способ се явява използването на хищни насекоми от рода Atheta и Orius. Хищните насекоми ефективно се използват за борба с други вредители по горските плодове, но могат да се използват и за борба за опасната мушица. Също така, се търси начин за стерилизация на женските D. Suzikii, което може да възпрепятства появата на личинки в плодовете и значително да намали числеността на популацията вредители.

Според ентомолога Уолтън, ефективно средство за борба с петнистокрилата дрозофила ще стане изкуственото увеличаване на популацията на което и да е друго конкурентно насекомо. Но това също е метод с непредсказуеми последствия, тъй като е пряко свързано с нарушаването на екологичния баланс.

Днес, за основно мнение се приема, че борбата с нов вредител трябва да се провежда не с инсектициди, а чрез методите за биологичен контрол – т.е унищожаване или прогонване с помощта на други живи организми и специално, за да не се създава дисбаланс в еко-системата и едновременно с това да се поддържа имунитетът на растенията – всичко това може да се постигне с помощта на полезни (ефективни) микроорганизми.

Понастоящем, високоефективно средство за борба с тези насекоми, в етап на нашествие, не съществува, тъй като химическите средства убиват само възрастните насекоми, но не и яйцата и личинките. Въпреки това, профилактиката дава много добри резултати.

Основни традиционни методи за профикалтика са:

1) Своевременно прибиране на узрелите плодове;
2) Презрелите и негодни плодове да се събират и изхвърлят извън границите на стопанството;
3) Поставянето на капани за мушици или лепкави лентички с феромони за дадения вредител на територията на плантацията.
Но изброените съвети са само съпътстващи мерки, които не дават бърз резултат.
Най-важния, ефективен и засега, единствен метод за профилактика, даващ гарантирана победа над тази заплаха, се явява своевременното използване на препарат ЕМ-5, който се приготвя на основата на популярния микробиологичен многоцелеви препарат Байкал ЕМ1, произведен в Русия.

Препаратът ЕМ-5 е биологичен препарат за защита на растенията от болести и вредители, приготвен с използването на ЕМ и е абсолютно безвреден за човека.
Препаратът ЕМ-5 се използва като профилактично средство за превенция от болести по растенията и като средство срещу вредни насекоми. Попадайки по листата на растенията, препаратът ЕМ-5 ги прави негодни за консумация от насекоми и неблагоприятни за развитието на болестотворни вируси и гъбички.

Принцип на действие

Ефективните микроорганизми в състава на руския препарат БАЙКАЛ ЕМ1, заедно с допълнителните съставки в рецептата за приготвяне на ЕМ-5, се оказват в особена, агресивна среда, караща ги да мутират.
Мутацията продължава около седмица, придружена от изпускане на газове. След като газообразуването престане, се получава нов препарат, запазил полезните свойства на БАЙКАЛ ЕМ1, но едновременно с това – е много активен против насекоми и други вредители. Попаднал по листата и плодовете на растенията чрез ситно опръскване, препаратът покрива повърхността им с активен слой плака, правейки ги негодни за насекомите. Трябва да се отбележи, че за човека и самите растения, този препарат е не само безвреден, но дори и полезен, тъй като, в действителност, е пробиотик.

Използване на препарата ЕМ-5

Препаратът ЕМ-5, обикновено, се използва във вид на воден разтвор с концентрация 1:1000 (1 мл препарат ЕМ-5 на 1л вода). Да се разклаща преди употреба! Но в случай, че листата на растенията са още млади, за да се избегне изгаряне, най-добре да се използва в концентрация 1:2000.
Растенията да се обработват редовно, 1-2 пъти в седмицата чрез ситно дисперсионно опръскване, от самото начало на вегетацията, преди появата на вредители и болести.
Пръскането да се провежда най-добре по време на утринната роса, в облачен ден (или след дъжд) или вечер.
За профилактика от болести: разтворът да се пръска по вътрешната и външна повърхност на листата от самото начало на вегетацията, а също така да се пръска и почвата около растенията – сутрин или след дъжд – 1-2 пъти седмично.

При поява на вредители:

разтворът да се пръска ежедневно в концентрация 1:100, което води до значително понижаване числеността на вредителите, а след това и до пълното им изчезване. Прякото опръскване на вредните насекоми води до рязкото понижаване на числеността им и към пълното им изчезване. Щателното опръскване гарантира добри защитни резултати и чисти и здрави плодове.

ЕМ-5 трябва да се използва редовно. Това не е пестицид, който решавайки проблема, едновременно с това отравя растението.

Като резултат на първоначалното изследване в търсене на възможност да се предотвратяват нашествия и да се съхрани равновесието на екологичната обстановка, се явява единственият възможен ефективен способ за профилактични мерки – използването на микробиологични препарати, съдържащи ЕМ –ефективни микроорганизми.
Днес на Българския пазар са представени няколко препарата от различни държави, различаващи се в качеството и цената си.
Руският препарат БАЙКАЛ ЕМ1, който е основополагаща съставка за създаването на ЕМ-5, има всички необходими резрешителни и документи, сертификати, експертни и лабораторни заключения. Внася се в България редовно, в промишлени количества, доказал полезните си действия във всички отрасли на българското селско стопанство, награден с Голям Златен Медал на международната изложба АГРА 2015 (Пловдив) за най-добър иновационен продукт на годината, има доказани преимущества пред останалите подобни продукти, както по сила на действие, така и по ценообразуване.

Представителите на производителя на територията на РБългария са готови да предприемат всички необходими действия за организирането на приготвянето на препарат ЕМ-5 от основния препарат – БАЙКАЛ ЕМ-1, в количеството, необходимо за противодействие на предстоящата заплаха над България.