«Екобаланс» ООД

udostoverenie-znak„Екобаланс” ООД е основано през 2013г. от официалните представители на Руското търговско – промишлено обединение „ЕМ – кооперация” – производител на микробиологичния препарат „Байкал ЕМ1”, специално за популяризацията и разпространението на този уникален руски продукт на територията на Република България.
„Екобаланс” е официалният и ексклузивен вносител на препарата в България, за което притежава всички необходими потвърдждаващи документи.
„Екобаланс” активно участва в най – популярните изложения, провежда показателни експерименти с използването на „Байкал ЕМ1” в различните отрасли и направления на домакинствата, занимава се със събирането на статистически данни, заснемане на филми, писане и превеждане на статии…
Водещи български издания като АгроБиоТехника, Агро – зона и други с готовност публикуват резултатите от проведените изследвания относно ефективността от използването на „Байкал ЕМ1” в отделните направления на българското селскостопанство – земеделие, растениевъдство, птицевъдство, рибарство, животновъдство, пчеларство, и също така относно възстановяването на екологията и опазването на околната среда…
Специалистите от „Екобаланс” работят в непрекъснат контакт с най-прогресивните бизнесмени, фирми и структури в България, продължавайки безспирно да организират нови срещи и преговори от образователен характер.

udostoverenie2-znak
Основен вид дейност – просвещение.
Основната задача, поставена пред специалистите от „Екобаланс” е да се даде на българските производители знание относно ефективността и икономичността на ЕМ – технологиите (технологията на използването на Ефективни Микроорганизми) – реалната алтернатива на използването на химикали, хормони и антибиотици, убиващи здравето на всичко живо.
Основна цел – да се спаси благословената Българска земя, нейната флора, фауна и, разбира се, братския народ от неизбежната гибел, намираща се в края на задънената улица, като резултат на варварското използване и унищожаване на природните ресурси и здравето на нацията.
България е десетата юбилейна държава в двадесетгодишната история на триумфалното шествие на ЕМ – технологиите. Преди нея, в чудодейните свойства на препарата „Байкал ЕМ1” са убедили Русия, Украйна, Белорус, Латвия, Литва, Естония, Узбекистан, Казахстан, Китай… Днес тези страни използват „Байкал ЕМ1” в промишлени мащаби. Той е много популярен в горепосочените страни: както сред производителите, инженери и агрономи, така и сред частниците, имащи свое малко семейно стопанство и даже сред живеещите в апартаменти, имащи само домашни растения.

Специалистите на „Екобаланс” са винаги готови да Ви помогнат:

— с консултации;
— с разработване на индивидуална компексна програма на технологичните мерки, взимайки предвид всички Ваши възможности и условия на труд;
— да посетят обекта и да следят прилагането на продукта;
— да провеждат семинари, работни срещи и презентации;
— да преглеждат общообхващащи или тясно – специализирани материали за заинтересованите лица и сътрудниците им.

За времето си на работа в България, към разпространението на продукта в регионите са били привлечени дистрибутори, информация за които можете да намерите тук. Ако се интересувате от сътрудничество и сте готови да станете наш дистрибутор – попълнете формуляра за кандидатстване…

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий