pig

Свиневъдство

Чрез равномерно разпръскване на микробиологичният препарат «Байкал ЕМ1» по пода, преградите, съоръженията и стените в помещенията (секциите) със свинете, могат да се отстранят неприятните вредни миризми от амоняк и сероводород до 7-10 дни слеед обработката начин на употреба.

В подходящ съд добавете 1 л «Байкал ЕМ1» в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20- 25оС).
Равномерно напръскайте 10 л работен раствора на площ 20 м2
• Един пътседмично(до изпускане на ваните), в присъстствие на животните, равномерно напръскайте повърхностите на стените до 1,5м височина, пода, преградите и съоръженията.
• Работният разтвор трябва да се използва в рамките на 24 часа.
• Допуска се попадане на работния разтвор на животните и в храната им.
• След 7- 10 дни от обработката изчезват вредните неприятни запахи.
• Обработката е желателно да се прави в затворени помещения.

Препоръки за употреба на микробиологичният пепарат «Байкал ЕМ1»

 

Област на приложение Разреждане Разходнараствора Начин на употреба, периодичност и резултати
Отстраняване на вредните и неприятни миризми в помещенията с животните 1:7 10л на 20м2 1 път на 7 дни (до изчезване на миризмата). Пръскане на пода и стените на височина 1,5 – 2 м — два пъти месечно
Внасяне във ваните под животните 1:7 10л на 6м3 2 пъти месечно. Намалява се отделянето на вредни газове, нормализира се микрофлората в помещенията. Оборската тор ферментира
Компостиране на свежата оборска тор 1:7 10л на 4т Равномерно внесете раствора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 30-40 дни.
Компостиране на изсъхнала оборска тор 1:7 10л на 6м3 Равномерно внесете раствора на препарата. Получава се ефективна органична тор след 40-60 дни.
Обработка на подстилката на животните 1:7 10л на 5м3 1 път на 7 дни . Изчезват миризмите. Оборската тор ферментира

ВЪВ ВАНИТЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЯТ ПРЕПАРАТ «Байкал ЕМ1» СЕ ВНАСЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА УТАЙКА, НЕПРИЯТНИТЕ И ВРЕДНИ МИРИЗМИ И ИНИЦИИРАНЕ НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА НА ОБОРСКАТА ТОР

Използването на препарата позволява лесно отстраняване на оборската тор от ваните и дава възможност по- рядко да се източват зааради значително по-малкото вредни газове в помещението:амоняк, сероводород и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА «Байкал ЕМ1» ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИТЕ УТАЙКИ ВЪВ ВАНИТЕ
Смесете 1 л препарат “ БАЙКАЛ ЕМ1″ в 7 л чиста нехлорирана вода (температура 20- 25оС).
Разходна норма на работния раствор – 10 л на 6 м3 оборска тор.
• два пъти месечновнесете равномерно работният разтвор на препарата с помпа, лейка, кофа) във ваните, ъглите и съоръженията.
• cлед източване на ваните – отново се обработва оборската тор с разтвор на препарата.
• за предотвратяване попадането на вредни газове в помещениет не оставяйте отворени входните врати на помещението.
Подобряването на санитарно-хигиенното състояния в помещенияща с животните позволява:
• намаляване на заболеваемостта на животните от диария и др. заболявания;
• намаляване на смъртността сред животните;
• увеличаване на среднодневният прираст с 25 – 57гр.;
• снижаване на разходите на вода за миене на помещенията;
• лесно почистване на ваните от твърдите прилепнали утайки;
• значително намаляване на отделянето на зловонни миризми в околната среда и населените места, в това число и при използването на ферментиралата оборска тор на полето;
• получаване на високо ефективна органична тор за разстениевъдството.

 

ВАЖНО!

Нова оригинална бутилка!